Ekstra lektion: Online-liv: Elevers fællesskab- og relationer online

Online-liv: Elevers fællesskab- og relationer online

Lektionen, hvor eleverne reflekterer over deres relationer online.

Lektionens indhold:

I denne lektion lægges der op til en fordomsfri- og åben dialog om det at være online som klasse. I dag kan det fysiske og det online fællesskab ikke nødvendigvis skilles ad, så det kan være vigtigt at tale åbent op som klasse, hvilke mekanismer der kan være på spil når man er online sammen.

Målet med lektionen er at eleverne får reflekteret over hvordan de er sammen som klasse på diverse sociale medier- og platforme, og hvad din rolle i denne sammenhæng kan være som underviser.

Hent materialet her


Ekstra lektion: Online-liv: Elevers fællesskab- og relationer online

Online-liv: Elevers fællesskab- og relationer online

Lektionen, hvor eleverne reflekterer over deres relationer online.

Lektionens indhold:

I denne lektion lægges der op til en fordomsfri- og åben dialog om det at være online som klasse. I dag kan det fysiske og det online fællesskab ikke nødvendigvis skilles ad, så det kan være vigtigt at tale åbent op som klasse, hvilke mekanismer der kan være på spil når man er online sammen.

Målet med lektionen er at eleverne får reflekteret over hvordan de er sammen som klasse på diverse sociale medier- og platforme, og hvad din rolle i denne sammenhæng kan være som underviser.

Hent materialet her