Log ind

Glemt adgangskoden?

Deltagelse

Ønsker din skole at deltage i Netwerk?

Erhvervsuddannelser: Der er stadig åbent for tilmeldinger til skoleåret 2018/2019. 

Gymnasiale uddannelser: Deadline for tilmeldinger til skoleåret 2018/2019 er fredag d. 6. april 2018. 

Deltagelse betyder, at I som skole anvender Netwerks metoder til at arbejde med klassekultur, arbejdskultur og stærke fællesskaber. Netwerk har også som formål at forebygge ensomhed, og at støtte elever på ungdomsuddannelser i at skabe en klassekultur, hvor alle føler sig trygge og velkomne fra den første dag på skolen. For at kunne dette, er det nødvendigt, at de involverede lærere og vejledere deltager på et heldagsseminar.

Seminar

Vi kommer gerne ud og holder et heldagsseminar kun for jeres lærere på jeres egen skole. Hvis I vælger et seminar på egen skole, er I selv med til at fastsætte datoen.

Prisen for at holde et heldagsseminar på egen skole:

  • Op til 15 deltagere: kr. 12.000
  • Op til 35 deltagere: kr. 18.000
  • Op til 55 deltagere: kr. 24.000
  • Op til 75 deltagere: kr. 30.000
Der kan maksimalt være 75 deltagere på et seminar. Hvis I har mere end 75 lærere, der skal på seminar, skal der afholdes to seminarer på jeres skole. Der er mulighed for, at seminarerne kan afholdes samme dag, da vi er flere undervisere. 

En anden mulighed er at deltage på et regionalt heldagsdagsseminar, hvor I deltager sammen med lærere fra andre skoler. 

Prisen for at deltage på et regionalt heldagsseminar: kr. 1.500 pr. person.

I kan maksimalt sende 12 lærere af sted på et regionalt seminar. Hvis I har mere end 12 lærere, der skal på seminar, skal I holde et seminar på jeres egen skole. Ønsker din skole at være værtsskole for et regionalt seminar, så kontakt os på netwerk@ventilen.dk.

Kommende åbne seminarer: 

  • Odense d. 27. juni
  • København d. 8. august
  • Viborg d. 9. august

Læs mere om Netwerks seminarer her

Abonnement

Udover et heldagsseminar skal skolen også købe et Netwerk-abonnement. Abonnementet er det, der giver jer adgang til al materialet, mulighed for sparring med Netwerk samt gratis deltagelse på opfølgningsseminar. Abonnementet gælder som udgangspunkt fra august til juni. 

Fornyelse af abonnemen sker ved at kontakte os på netwerk@ventilen.dk

Prisen for et Netwerk-abonnement: kr. 5.500 pr. skoleår

Med et gymnasie-abonnement, kan I gennemføre Netwerk på følgende uddannelser: STX, HF, HHX og HTX. 

Med et erhvervsskole-abonnement, kan I gennemføre Netwerk på alle erhvervsuddannelser (inkl. EUX), dog ikke AMU-kurser. 

Hvis jeres skole ønsker at gennemføre Netwerk på både jeres gymnasiale uddannelser og jeres erhvervsuddannelser, skal I have to abonnementer. 

Der stilles følgende krav til deltagelsen:

  • Kun lærere, der har været på seminar, kan undervise i Netwerks metoder.
  • Der skal sendes nok lærere af sted på seminar til, at de kan løfte i samlet flok. Det betyder for gymnasieskoler: mindst halvdelen af klasserne på første årgang skal være med. For erhvervsskoler: mindst halvdelen af fagretningens GF1-hold eller GF-2 hold skal være med. 

Tilmelding

For at kunne bruge Netwerk på jeres skole, skal I tilmelde skolen – og de lærere, der skal køre projektet, skal på heldagsseminar. Hvis I er interesserede i at være med eller bare vil vide mere, så kontakt Ventilen på 70 208 308 eller på netwerk@ventilen.dk.

Erfaringer med Netwerk

”Vi - både elever og lærere - er meget glade for at være med i Netwerk. Metoderne i Netwerk er ikke 'rocket science', men det virker – primært fordi det er ekstremt handlingsorienteret og velafprøvet. Som en konsekvens af Netwerk oplever vi, at eleverne tager mere ansvar for hinanden, f.eks. ved at ringe til hinanden, hvis deres makker ikke kommer i skole eller ved at tage noter til deres makker. De fællesskabende aktiviteter sender også et fint signal til eleverne om en prioritering af fællesskabet i klasserne – og at det er deres fælles ansvar, at fællesskabet skabes og vedligeholdes.”
- Anja Jensen, Pædagogisk leder på Favrskov Gymnasium i Hadsten.

”På Roskilde Tekniske Skole arbejder vi målrettet for at minimere frafald på vores uddannelser. Netwerk understøtter dette arbejde på en rigtig god måde. Vi har haft en overvældende positiv respons fra både lærere og elever, hvilket især skyldes at det er enkelt at implementere i den daglige undervisning, det fremmer arbejdet med skabelsen af positive læringsmiljøer og relationer, og så kræver det ikke ret mange ressourcer.”
Anders Michael Kjærsgaard, Uddannelsesleder BYG på Roskilde Tekniske Skole.