Ekstra lektion 8: Fællesskaber

Fællesskabende aktiviteter har til formål at danne et stærkt ’vi’ – en følelse af samhørighed og gensidig anerkendelse i klassen.

Ofte tror elever, at et godt klassefællesskab kommer af sig selv. At der findes gode og dårlige klasser, og at man kan være heldig at komme i en klasse, hvor der er et godt sammenhold. Ofte udvikles gode fællesskaber dog ikke af sig selv – de kræver tid, fokus og ansvar. Det kræver fællesskabelse.

Et godt klassefællesskab forebygger social mistrivsel blandt eleverne og kan forebygge, at mistrivslen udvikler sig til decideret ensomhed.

Et godt klassefællesskab vil også forebygge frafald. Et godt klassefællesskab øger motivationen for at møde op i skole hver dag.

Fællesskabende aktiviteter

Det sociale er hele tiden i bevægelse, og et godt klassefællesskab kræver vedligeholdelse. De fællesskabende aktiviteter er redskaber, som kan bruges til at sætte fokus på fællesskabelse – også efter Netwerks lektionsforløb er afsluttet.

De fællesskabende aktiviteter skal:

  • Give eleverne mulighed for at lære hinanden at kende, så de kan lære at anerkende hinandens forcer og forskelligheder.
  • Minde eleverne om, at det er vigtigt at have fokus på at skabe et godt fællesskab.
  • Minde eleverne om, at det er en fælles opgave at skabe fællesskab.

De fællesskabende aktiviteter kan iværksættes både i og uden for undervisningen. Aktiviteterne til brug i undervisningen er udviklet med inspiration fra workshops om aktiv læring og facilitering (Lindeblad, et konsulenthus, der blandt andet arbejder med teambuilding), samt forskellige Cooperative Learning-strategier. Se mere om dem under fanebladet ‘Fællesskabelse’.

Aktiviteterne uden for undervisningen står eleverne selv for, men de har brug for hjælp til at sætte det i gang.

Lektionens indhold

I denne lektion bliver eleverne introduceret til de fællesskabende aktiviteter, som er nogle teambuilding-øvelser, der skal være med til, at eleverne lærer hinanden bedre at kende og styrker deres holdfællesskab.

Eleverne bliver sat i planlægningsgrupper, og ud fra kalenderen bliver det tydeligt for dem, hvornår deres planlægningsgruppe skal arrangere en aktivitet for resten af holdet. De kan selv finde på en aktivitet eller få idéer fra inspirationsarket.

Det er eleverne, der selv skal arrangere aktiviteterne, men det er vigtigt, at du som lærer støtter op, og hjælper dem igang og minder dem om, at få afholdt aktiviteterne.