Ekstra øveler

Øvelserne her er fra vores materiale målrettet EUD uddannelser, men kan også fungerer fint med gymnasieelever. Brug den fx i anden g., eller inddrag dem i løbet af foråret, hvor der ikke er flere Netwerkslektioner på programmet.

Quiz om ungdomsliv

Det kan være svært for de unge at opdage, at ungdomslivet også går op og ned for andre. Når der kun lægges successer og perfekthed ud på de sociale medier, kan det være svært at få et realistisk billede af, hvordan ungdomslivet faktisk ser ud. Eleverne quizzer og får på den måde måske sat nogle af deres forestillinger i spil.

Varighed: 20 minutter

 

Hjørne-øvelsen

Når en elev mistrives på et hold, er det vigtigt, at der handles på det. Hvis man ikke trives på sit hold, kan det betyde, at man falder uden for fællesskabet og ender med at droppe sin uddannelse.
Og hvem er det så, der skal handle på det? Det skal eleven selv, men det skal andre elever og skolen i høj grad også. Det skulle eleverne gerne få øjnene op for med denne øvelse.

Varighed: 30 minutter

Lektion om perfekthedskultur

Lektionens formål er at engagere eleverne i en debat om perfekthedskultur, og herigennem igangsætte en fælles refleksion om, hvad perfekthedskulturen betyder for dem selv.

Eleverne skal blandt andet diskutere, om kulturen er med til at skabe stress blandt de unge, når de konstant forsøger at leve op til egne og andres forventninger.

Lektionen er velegnet til alle klassetrin og kan bruges i Dansk, Engelsk, Samfundsfag og Psykologi.

Udgangspunktet for lektionen er filmen ‘Hvor længe kan du holde vejeret?’

Drejebog og film findes her.

Varighed: 45 minutter.