Opgaven

I denne engelskopgave skal eleverne læse to sangteksterom ensomhed – den ene om den langvarige ensomhed

og den anden om den kortvarige. De skal sammenligne teksterne, og bruge den viden, de har fået om ensomhed og social mistrivsel fra Lektion 3.