Fællesskabelse (EUD)

Om de fællesskabende aktiviteter

Fællesskabende aktiviteter har til formål at danne et stærkt ’vi’ – en følelse af samhørighed og gensidig anerkendelse på holdet.

De fællesskabende aktiviteter kan iværksættes både i og uden for undervisningen. Aktiviteterne til brug i undervisningen er udviklet med inspiration fra workshops om aktiv læring og facilitering (Lindeblad, et konsulenthus, der blandt andet arbejder med teambuilding), samt forskellige Cooperative Learning-strategier. Aktiviteterne uden for undervisningen står eleverne selv for, men de har brug for hjælp til at sætte det i gang.

Fællesskabende aktiviteter i undervisningen uddybes herunder.

Aktiviteter til uge 11-14 i lektionshjulet

For at bevare et fokus på fællesskabet vil der i uge 11 til 14 i lektionshjulet være en fællesskabende aktivitet, som du skal lave med holdet.

Aktiviteterne i uge 11 til 14 er alle sat i verden for at give eleverne mulighed for at lære hinanden at kende, så de får lettere ved at anerkende hinandens forcer og forskelligheder. At du som lærer sætter fokus på fællesskabet, er også med til at minde eleverne om, at det er vigtigt at have fokus på at skabe et godt fællesskab, også selvom de måske ikke fortsætter sammen efter de første 20 uger.

Du kan inde på den enkelte aktivitet læse mere om formål, beskrivelse af aktiviteten, tidsforbrug, forberedelse osv. Hvis du selv ligger inde med forslag til aktiviteter, der kunne være sjove at lave med eleverne i disse uger, er du velkommen til at bytte en af vores aktiviteter ud med en fra egen skuffe.

Fællesskabende aktiviteter der er særligt oplagte i uge 11-14:

Til uge 11: Poncho

Til uge 12: Tegn en fælles cykel – coronavenlig, onlinevenlig

Til uge 13: Atomer og molekyler

Til uge 14: Stafetten

Energizers

Små pauser i undervisningen, hvis primære formål er at skabe ny energi til undervisningen, men som samtidig kan sætte fokus på fællesskabet.

Øvelser og aktiviteter, der har et tidsforbrug på 5-10 minutter. Eleverne gennemfører, og du faciliterer.

Udover at give energi bidrager Netwerks energizers også til at:

  • Give eleverne mulighed for at grine sammen.
  • Give eleverne mulighed for at lære hinanden at kende på nye måder.
  • Give lejlighed til at ’dumme’ sig og turde lave fejl i et uformelt forum.

Guides til energizers

Ninja-klap

Klap i mørke

Poncho

Speed-meeting (elevkendskab)

Faelleshop – coronavenlig, onlinevenlig

Ja-leg

Enten/eller – coronavenlig, onlinevenlig

Gæt en barndomsdrøm

Tegn en fælles cykel – coronavenlig, onlinevenlig

Tjek ind/tjek ud – coronavenlig, onlinevenlig

Atomer og molekyler

Dans det ud – online

Find noget blåt – online

Tæl til tre – online

Sætning med A,B,C – onlinevenlig

Skab et billede – online

Fællesskabende faglighed

Faglige værktøjer, hvor fokus er på at forene faglighed og fællesskabelse. Det er værktøjer eller redskaber, der kan anvendes i undervisningen for at inkludere alle elever i det faglige. Øvelserne er gode til at:

  • Involvere alle elever på en aktiv måde i undervisningen.
  • Vænne eleverne til at lytte til hinanden, reagere på hinanden og bruge hinanden.
  • Åbne elevernes øjne for hinandens forskellige ressourcer.

Video

Du kan herunder se en video af, hvordan ‘Labyrinten’ foregår:

Evaluering af arbejdskultur

Øvelser der kan anvendes til at evaluere arbejdskulturen på holdet, og hvor eleverne får talt sammen på kryds og tværs, og taget stilling til arbejdskulturen og fællesskabet på holdet.

Download øvelserne her

Elevstyrede aktiviteter

For at give eleverne medansvar, ejerskab og motivation i udviklingen med at skabe deres eget fællesskab indføres nogle elevstyrede aktiviteter. Du introducerer eleverne til de elevstyrede aktiviteter i lektion 4.

Det er i sig selv fællesskabende, når eleverne arrangerer aktiviteter i små grupper, og det kan give en oplevelse af, at det er betydningsfuldt at gøre noget aktivt for fællesskabet.

Aktiviteterne kan have vidt forskellige former og tidsforbrug – det er op til eleverne at beslutte, hvordan de vil bruge dem, men meningen er, at de skal foregå uden for undervisningen, fx i pauserne eller efter skoletid.

De elevstyrede aktiviteter kan:

  • Give eleverne (med)ansvar og ejerskab i vedligeholdelsen af fællesskabet på holdet.
  • Styrke elevernes samarbejdsevner og sammenhold uden for undervisningen.
  • Skabe bedre trivsel på holdet, hvilket også påvirker det faglige niveau.

Herunder finder du det inspirationsark, som indeholder forslag til de elevstyrende fællesskabende aktiviteter. Arket findes også lektion 4.