Engelskopgave

Opgaven

I denne engelskopgave skal eleverne læse to sangteksterom ensomhed – den ene om den langvarige ensomhed

og den anden om den kortvarige. De skal sammenligne teksterne, og bruge den viden, de har fået om ensomhed og social mistrivsel fra Lektion 3.


Danskopgave

Danskopgave

Vi har udarbejdet en danskopgave om fællesskaber, ensomhed og social mistrivsel. Denne danskopgave er ikke en del af selve lektionsforløbet i Netwerk, men kan bruges af interesserede dansklærere, der gerne vil arbejde videre med emner som ensomhed og fællesskaber.

Gennem lektionsforløbet har eleverne på forskellige måder arbejdet med sociale relationers betydning

for det faglige og sociale miljø i klassen og i forhold til social trivsel og mistrivsel. I denne opgavesamling bliver disse overvejelser flyttet ud af klasserummet og ind i den enkelte elevs personlige refleksionsrum.

Nedenfor finder du opgaven. Der er en version til læreren og en version til eleverne. Versionen til eleverne er klar til at blive printet og udleveret til eleverne.

Opgavens indhold

Opgavesamlingen er relevant, hvis man ønsker at dykke ned i elevernes perspektiver på fællesskab, ensomhed og social mistrivsel, og derudover bidrager opgaven til en forlængelse af elevernes viden om enmet.


Samfundsfagsopgave

Samfundsfagsopgave

I Netwerk har vi udarbejdet en samfundsfagsopgave om ensomhed, identitet og det senmoderne samfund. Den kan anvendes i samfundsfag på niveau C. Samfundsfagsopgaven er ikke en del af selve lektionsforløbet, men kan bruges af interesserede samfundsfagslærere, der gerne vil kombinere emner som ensomhed og identitet med et fagligt perspektiv.

Til højre på siden, finder du opgaven klar til download. Der er en version til læreren og en version til eleverne. Den eneste forskel mellem de to versioner er, at der i versionen til læreren er noteret nogle vigtige pointer, som kan trækkes frem, når emnet behandles i klassen. Versionen til eleverne er klar til at blive printet og udleveret til eleverne. Derudover er der tre artikler, som indgår i de forskellige opgavesæt.

Opgavens indhold

Samfundsfagsopgaven er særligt relevant for den del af pensum, der handler om sociologen Anthony Giddens.

Eleverne skal i de fire opgavesæt behandle Giddens begrebsunivers og ud fra Giddens teori tale om emner som ensomhed, identitet og individualisering – alt sammen med udgangspunkt i det senmoderne samfund.