Styrk faglighed og trivsel med stærke fællesskaber og god klassekultur

Netwerk sætter elevernes trivsel i fokus. Målet er at nedsætte ensomhed og sociale problemer blandt unge. Det gør vi ved at hjælpe eleverne til at danne rummelige fællesskaber.

Eleverne introduceres til Netwerk allerede fra første dag, de ankommer på deres nye uddannelser. En sikker og tryg base for eleverne styrker både deres faglige udvikling samt afholder elever, der oplever udfordringer fra at droppe ud af deres ungdomsuddannelse.

Ansvaret for gruppens trivsel placeres i højere grad hos eleverne, mens underviseren faciliterer og guider. Eleverne får viden om gode fællesskaber, samarbejdsstrategier og mistrivsel, samt hvordan man hjælper nogen, som ikke trives.

Elevtilfredshed med Netwerk

80 % af de elever, som er blevet undervist i Netwerk vil anbefale at programmet bruges til nye elever.

78 % af lærerne svarer, at de er enige eller helt enige i, at Netwerks lektioner er relevante for deres klasser.

65 % af lærerne er enten enige eller helt enige i, at Netwerk har givet eleverne en god klassekultur

Netwerk er udviklet til ungdomsuddannelser

Der findes to programdesign: det ene er målrettet erhvervsuddannelserne (EUD) og det andet retter sig mod de gymnasiale uddannelser (HF, STX, HHX, HTX).

I øjeblikket bruger 43 skoler Netwerk.

Kom i gang med Netwerk