Styrk faglighed og trivsel med stærke fællesskaber og god klassekultur

Netwerk er et program til ungdomsuddannelser, som sætter elevernes trivsel i fokus for at nedsætte ensomhed og sociale problemer blandt unge. Der findes to programdesign: det ene er målrettet erhvervsuddannelserne (EUD) og det andet retter sig mod de gymnasiale uddannelser (HF, STX, HHX, HTX).

Netwerk  skaber et stærkt fællesskab blandt eleverne allerede fra første dag, de ankommer på deres nye uddannelser. En sikker og tryg base for eleverne styrker både deres faglige udvikling samt afholder elever, der oplever udfordringer fra at droppe ud af deres ungdomsuddannelse. Ansvaret for hinandens trivsel placeres i højere grad hos eleverne, men det kræver, at der er en underviser, som kan facilitere og guide samt oplyse eleverne om gode fællesskaber, samarbejdsstrategier, mistrivsel samt hvordan man hjælper nogen, som ikke trives.

Elevtilfredshed med Netwerk

80 % af de elever, som er blevet undervist i Netwerk vil anbefale at programmet bruges til nye elever.

78 % af lærerne svarer, at de er enige eller helt enige i, at Netwerks lektioner er relevante for deres klasser.

65 % af lærerne er enten enige eller helt enige i, at Netwerk har givet eleverne en god klassekultur