Styrk faglighed og trivsel med stærke fællesskaber og god klassekultur

Faglighed og social trivsel går hånd i hånd, og med trivselsprogrammet Netwerk sætter du elevernes trivsel i fokus. Netwerk er udviklet til ungdomsuddannelserne, og lige nu bruger 46 gymnasier og erhvervsskoler programmet.

Eleverne får en større skoleglæde, når I sammen forebygger og afhjælper ensomhed og sociale problemer. Eleverne får et trygt læringsrum, når du hjælper dem med at danne rummelige fællesskaber. Du bliver en bedre lærer, når du får redskaber til at guide eleverne i deres faglige og sociale udvikling.

Netwerk består af:

  • Undervisningsmateriale, der guider eleverne til at skabe trygge fællesskaber
  • Makkerskaber, fællesskabende aktiviteter og andre konkrete redskaber til at styrke fællesskabet
  • Seminarer, der klæder skolens personale på til at håndtere og støtte elever, der har det svært

Ved at introducere Netwerk fra dag et på elevernes nye uddannelse, sikrer I en tryg base, der styrker elevernes faglige og sociale udvikling. Et stærkt socialt sammenhold fra starten er noget af det, der kan holde elever fra at droppe ud af deres ungdomsuddannelse.

Elevtilfredshed med Netwerk

80 % af eleverne, vil anbefale at bruge Netwerk til nye elever.

78 % af lærerne er enige eller helt enige i, at Netwerks lektioner er relevante for deres klasser.

65 % af lærerne er enten enige eller helt enige i, at Netwerk har givet eleverne en god klassekultur.

Der er lukket for tilmeldinger til Netwerk 2020-2021

Kom i gang med Netwerk på gymnasiet

Netwerk har et program, der er målrettet de gymnasiale uddannelser (HF, STX, HHX, HTX). Er du og din skole klar til at løfte elevernes faglige og sociale trivsel, kan I melde jer som Netwerkskole herunder.

Kom i gang med Netwerk på gymnasiet

Kom i gang med Netwerk på erhvervsskolen

Netwerk har et program, der er målrettet elever på erhvervsskoler (EUD, EUX). Skal du og din skole styrke elevernes faglige og sociale udvikling, så meld jer til Netwerk herunder.

Kom i gang med Netwerk på erhvervsskolen