Ofte stillede spørgsmål om Netwerk

Grundantagelsen er, at en god klassekultur med stærke fællesskaber kan forebygge ensomhed. Ved at skabe et stærkt klassefællesskab, hvor alle elever trives, giver vi eleverne de bedste muligheder for at lære. Derfor er fællesskab noget, vi gør for fagligheden. Der er ca. 6 elever i hver gymnasieklasse der føler sig ensomme. Derfor retter Netwerks tilbud til ungdomsuddannelserne sig hovedsageligt mod at forebygge ensomhed.

Læs mere om, hvorfor Netwerk har fokus på ensomhed her.

Netwerk er startet i 2012 som et samarbejde mellem Ventilen og Mary Fonden med Lauritzen Fonden som finansiel partner. I 2017 overtog Ventilen driften af Netwerk.

Ventilen er en frivillig social organisation, som arbejder med at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge.  På landsplan driver Ventilen mere end 20 lokale tilbud for unge, der føler sig ensomme. Udover det arbejder organisationen med at skabe viden og debat om ensomhed blandt unge. Du kan læse mere om Ventilens tilbud for unge her.

Både Ventilen og Netwerk samarbejder tæt med ensomhedsforsker Mathias Lasgaard. Han har blandt andet fulgt Netwerk i opstartsfasen for at kvalitetssikre og evaluere Netwerks metoder og undervisningsforløb.

80 % af eleverne vil anbefale, at Netwerk indgår i introperioden for nye elever næste år.

Størstedelen af eleverne er positivt indstillede overfor Netwerk, og de fleste svarer, at det bedste ved Netwerk er makkerskaberne. Andre har svaret, at det bedste er, at man kommer til at snakke med nye personer, og at fællesskabet bliver bedre.

85 % af eleverne vil anbefale, at man fortsat taler om klassekultur og hvordan man kan hjælpe en klassekammerat.

Du kan læse mere om, hvad eleverne synes om Netwerk her.

Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse er et stort skridt i et ungdomsliv. Et skridt, der både byder på gode oplevelser og masser af udfordringer. De fleste unge trives og udvikles i de nye rammer, men for en del unge bliver overgangen for stor, og udfordringerne for mange –  og de risikerer at føle sig ensomme.

Unge vil generelt gerne bakke op om hinanden og hjælpe dem, der har det svært. I overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse grundlægges den nye klassekultur, samtidig med at de unge har travlt med selv at finde deres plads i alt det nye. Her er det en stor hjælp, hvis skolen er med til at slå tonen an til et stærkt og trygt fællesskab for alle i de nye klasser. Det hjælper Netwerks metoder med.

Netwerks metoder sætter fællesskab på dagsordenen på en måde, hvor eleverne får viden om ensomhed, ungdomskultur, trivsel og selv er med til at forme det fællesskab, de ønsker sig. På den måde får de det ejerskab, som er nødvendigt for at skabe en velfungerende klassekultur.

Det skal de, for at vi kan kvalitetssikre brugen af Netwerks metoder og undervisningen for eleverne. Det virker bedre, når alle arbejder i samme retning og har et fælles sprog for, hvad I gør, og hvorfor I gør det. Ved at alle lærere er blevet klædt på til at arbejde med Netwerk på seminaret, er der større grobund for at skabe en fælles kultur hvor fællesskab er i højsæde. Skolen kan sammen blive kulturbærere for det gode fællesskab, hvor der tages ansvar for hinandens sociale velbefindende.

Arbejdet med elevernes sociale trivsel og især arbejdet med at tage hånd om de elever, der føler sig ensomme, kræver viden om mistrivsel og konkrete redskaber at kunne tage fat i.
Når man som lærer tager et svært emne som ungdomsensomhed op, kan det medføre, at eleverne i klassen får behov for at dele deres personlige historier. Det er vigtigt, at man som underviser er klædt på til at håndtere dette. Dette, og meget mere bliver man klædt på til ved seminaret.

Med abonnementet får I:

  • Undervisningsforløb, der indeholder lektionsplan og undervisningsmateriale, der kan tilgås på vores hjemmeside med personligt login.
  • Gratis deltagelse på opfølgningsseminarer, der afholdes løbende hvert år,
  • Gratis sparring med videns- og formidlingskonsulenter fra Ventilen.
  • Opfølgende nyhedsbreve med gode idéer til fællesskabende aktiviteter, ny forskning på området og brugen af vores metoder m.m. Læs mere om abonnement og priser her.

Materialet i Netwerk er udarbejdet på en måde, så det er lige til at gå til. Der ligger f.eks. færdige PowerPoint præsentationer, og øvelser til undervisningsmaterialerne, men som med alt andet undervisningsmateriale kræver det lidt energi at gøre det til ’sit eget’. Det er svært at sige, præcist, hvor mange timer, der bruges på forberedelsen. Nogle af de lærere, der har deltaget i Netwerk, oplyser, at de bruger ca. 1 times forberedelse pr. Netwerk-lektion.

Mathias Lasgaard, lektor ved institut for psykologi ved Syddansk Universitet og seniorforsker ved DEFAKTUM og Mary Fonden har bidraget til at kvalitetssikre Netwerks metoder og undervisningsforløb. I udviklingsperioden har projektet haft følgeforskning fortaget af Mathias Lasgaard. Den første effektevaluering blev lavet i 2012 og dernæst i 2014. Disse evalueringer er begge blevet brugt til at udvide og forbedre elementerne i Netwerk.

Læs mere om følgeforskningen af Netwerk her.

Efter Ventilen overtog driften af Netwerk, evalueres lærernes og elevernes oplevelser fortsat årligt. Tilfredshedsundersøgelserne fra 2018 viser, at både elever og lærere generelt er meget glade for Netwerk. For de gymnasiale elever ser vi, at mere end 80% af alle elever vil anbefale, at deres skole fortsætter med Netwerk. Samtidig er omkring 75% af lærerne enige eller meget enige i, at Netwerks lektioner er relevante for deres klasser. De fleste lærere og elever fremhæver ’Makkerskaberne’ som et element, de er meget glade for.
Du kan læse mere om lærernes og elevernes oplevelser af Netwerk her.

Netwerk er skrædersyet til ungdomsuddannelserne. Vi har et godt afprøvet program til de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. Lektionerne i Netwerk Gymnasial er også oversat til engelsk og kan bruges til internationale klasser.

Brug Netwerk på STX, HTX, HHX, HF, IB, EUD og EUX

Læs mere under abonnement og priser.