Netwerk forebygger og afhjælper ensomhed

”For unge, der har modet til at opsøge nye venskaber og fællesskaber, kan gymnasiet opleves som et tag-selv-bord af muligheder – både i klassen og i andre sammenhænge. For andre unge, der ikke har samme mod og overskud, vil der i mindre grad være tale om et selvstændigt til-og fravalg af relationer. Disse unge er først og fremmest afhængige af et socialt tilhørsforhold til den klasse, de automatisk indgår i.”

Mathias Lasgaard, Seniorforsker, Cand.psych. DEFACTUM

Hvad er ensomhed?

Ensomhed er den følelse, der opstår, når ens relationer ikke lever op til ens sociale behov. Det er meget forskelligt fra person til person, hvornår ensomheden opstår, men fælles er, at ensomhed er skadelig, når den bliver langvarig.

Unge er den gruppe, hvor flest føler sig ensomme. Faktisk oplever 12 % af unge at føle sig alvorligt ensomme. Det går ud over deres deres trivsel, faglige formåen samt fysisk og psykisk helbred. Når man føler sig langvarigt ensom, fører det nemlig bl.a. til dårlig koncentration, dårlig nattesøvn og negative tanker om en selv og andre.

Unge er særligt sårbare, fordi ungdommen er en periode fuld af forandringer. Der sker en masse med kroppen og sindet. Ens relationer ændrer sig, og så sker der skift i livet som eksempelvis overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Samtidig er unge i dag underlagt et stort præstationspres.

Føler du dig ensom? Eller er du pårørende til en ung, der mistrives?

Få viden og hjælp hos Ventilen Danmark.

Ventilen arbejder for at gøre ungdommen mindre ensom og driver lokale mødesteder i hele Danmark. Derudover driver vi Netwerk og andre formidlings- og forebyggelsesindsatser.

Besøg Ventilen

Hvorfor fokus på ensomhed i Netwerk?

Netwerk har fokus på at skabe gode, trygge fællesskaber samt at give et sprog for ensomhed, fordi det er en effektiv måde at bekæmpe følelsen. Langvarig ensomhed hænger tæt sammen med andre mistrivselsproblematikker, hvorfor det gavner at forebygge og afhjælpe at følelsen bider sig fast.

Netwerk er en forebyggende indsats, hvor I får redskaberne til at skabe et trygt fællesskab fra start. Det er rart for alle, og decideret nødvendigt for nogle. Ved at sætte ind fra begyndelsen skaber I et rum for at tale om klassekultur, ensomhed og mistrivsel. Det gør dels at nogle af udfordringer løses inden de udvikler sig til problemer, og dels at i har et fælles sprog at referere tilbage til, hvis der opstår fragmenteringer.