Log ind

Glemt adgangskoden?

Om ensomhed

Ensomhed er, når ens relationer ikke dækker ens sociale behov

  • Ensomhed er forskellig fra alenehed. Alenehed er en objektiv størrelse – det er tydeligt at se, når nogen ikke er sammen med andre. Alenehed kan både være selvvalgt og gavnlig for den enkelte.

 

  • Ensomhed er en subjektiv følelse og er aldrig selvvalgt. At ensomhed er en følelse, betyder, at man ikke nødvendigvis kan se på andre, om de føler sig ensomme. To personer med samme antal relationer kan opfatte deres situation meget forskelligt – hvor den ene kan trives med en enkelt god ven, kan den anden i den grad savne sociale relationer.

 

  • Ensomhed rammer unge bredt på tværs af køn, social baggrund, fagligt niveau, bopæl osv.

 

  • Ensomhed handler om kvaliteten af relationer. De fleste unge går på en ungdomsuddannelse og er altså omgivet af andre unge. De kan have mange sociale relationer, men hvis kvaliteten af de sociale relationer ikke lever op til deres behov, vil de føle sig ensomme. Det sker en gang imellem for cirka 25% af de unge og altid eller næsten altid for 6% af de unge.

 

  • Kortvarig og langvarig ensomhed. Ensomheden kan have forskellig karakter. Den kan være kortvarig og situationsbestemt. Eksempelvis udløst af, at man flytter, er blevet mobbet, mister sin kæreste, skifter skole eller oplever sygdom eller dødsfald i familien. Den kortvarige ensomhed er ikke farlig, men sætter den sig fast, skal det få alarmklokkerne til at ringe, for langvarig ensomhed kan få meget alvorlige konsekvenser.

 

  • Ensomhed har fysiske og psykiske konsekvenser. Langvarig ensomhed kan give lavt selvværd og skade udviklingen af sociale kompetencer. Det gør det rigtig svært at komme ind i sociale fællesskaber igen. Langvarig ensomhed kan i sidste ende føre til deciderede psykiske lidelser, selvmordstanker, selvmordsforsøg og dårligt fysisk helbred.

 

  • Ensomhed blandt unge er tabu. Forventningen til unge er, at de er omgivet af venner, og ofte måler unge deres succes på, hvor mange venner de har. Det er pinligt og smertefuldt at føle sig ensom.

 

  • Ensomhed er forbundet med mange andre former for mistrivsel, og det er svært at sige, hvad der fører til hvad. Føler man sig ensom over længere tid, kan det føre til depression og angst, og ensomhed ses ofte sammen med symptomer på mistrivsel som cutting, spiseforstyrrelser og selvmordstanker og -forsøg. Omvendt kommer mange, der mistrives over længere tid, til at føle sig ensomme. Mistrivsel og ensomhed er altså tæt forbundne, og en indsats i forhold til ensomhed er derfor en indsats for bedre trivsel helt generelt. Derfor er social trivsel og god klassekultur omdrejningspunktet i Netwerk.

 

Du kan læse mere om ensomhed blandt unge og ensomhedens konsekvenser her.

Føler du dig ensom, eller mistrives du på anden måde? Her kan du hente hjælp.