Ensomhed er, når ens relationer ikke dækker ens sociale behov

Hvorfor har Netwerk fokus på ensomhed?

Ensomhed er en følelse, vi alle kan kende til, dog tegner der sig et tydeligt billede af, at de unge er den målgruppe, hvor allerflest føler sig ensomme. Vi ved fra forskningen, at 12 % eller ca. 125.000 unge mellem 16 og 29 år føler sig ofte eller altid ensomme (DEFACTUM, 2020). Det kan få alvorlige konsekvenser, da langvarig ensomhed bl.a. kan føre til angst, depression, selvskade, eller frafald fra deres uddannelse. Ved at forebygge ensomhed, forbygger man derfor også en lang række andre mistrivselsproblematikker.

Netwerk har sit afsæt i en undersøgelse fra 2009 som påviser, at 1-2 elever i hver gymnasieklasse følte sig ensomme. Derfor retter Netwerks tilbud til ungdomsuddannelserne sig hovedsagligt mod at forebygge ensomhed. Læs mere om hvordan du tilmelder din skole her.

”For de unge, der har modet til at opsøge nye venskaber og fællesskaber, kan gymnasiet opleves som et tag selv-bord af muligheder – både i klassen og i andre sammenhænge, som for eksempel valgfag, udvalg og fester. For andre unge, der ikke har samme mod og overskud, vil der dog i mindre grad være tale om et selvstændigt til-og fravalg af relationer. Disse unge er først og fremmest afhængige af et socialt tilhørsforhold til den klasse, de automatisk indgår i.”

 

Mathias Lasgaard

Seniorforsker, Cand.psych. DEFACTUM

Om ensomhed

Ensomhed er den følelse, der opstår, når ens relationer ikke lever op til ens sociale behov, og det er meget forskelligt fra person til person, hvornår ensomheden opstår. En af grundene til, at det særligt er unge, der føler sig ensomme er, at de oplever meget høje præstationskrav.

De unge føler, at de skal være perfekte og præstere deres bedste på alle livets arenaer (Center for ungdomsstudier, 2017). Følelsen af at skulle være perfekt er ofte forbundet med skam, og derfor bebrejder de unge sig selv, når det ikke går, som de ønsker. Mange unge holder dette for sig selv, hvilket kan føles meget ensomt (Ungdomsprofilen, 2015).

Ved at italesætte ensomheden over for de unge samt at udbrede viden om ensomhed, giver Netwerk skolen eller den enkelte klasse et fælles sprog for at se og for at tale om ensomheden. Da ensomhed er et tabubelagt emne blandt mange unge, vil de unge typisk trække sig fra fællesskabet, hvis de oplever at føle sig ensomme. Derfor styrker Netwerks italesættelse af ensomheden fællesskabet, samtidig med at Netwerks mål er at bekæmpe tabuet om ensomhed blandt de unge på ungdomsuddannelser. Du kan læse mere om Netwerks indhold her.

Læs mere om ensomhed på Ventilen Danmarks hjemmeside www.ventilen.dk

Føler du dig ensom? Eller er du pårørende til en ung, der mistrives? På Ventilens hjemmeside kan du se, hvor du kan hente hjælp.