Handelsbetingelser i Netwerk

Netwerk er et program drevet af Ventilen Danmark. Aftalen indgås derfor mellem deltagerskolen og foreningen Ventilen Danmark.

Ventilen Danmark
Ny Kongensgade 9, 3. sal
1572 København K
CVR: 25048091

Køb af abonnement

Et gymnasialt abonnement gælder et skoleår fra august til juni, mens et EUD abonnement gælder et kalenderår fra januar til december. Abonnementet faktureres forud i henholdsvis juni og december.

Det er også muligt at tegne et treårsabonnement. Treårsabonnementer betales samlet det første år og følger de samme vilkår som det årlige abonnement.

Et abonnement giver skolen ret til:

  • At anvende de undervisningsmaterialer og metoder, der ligger på projektnetwerk.dk i de år, der betales for.
  • At sparre med Ventilen løbende enten pr. telefon eller mail.
  • At tilmelde undervisere til de åbne seminarer, der udbydes.
  • At tilmelde deltagere på de gratis opfølgningsseminarer.

Opsigelse af abonnement

Abonnementet er et fortløbende abonnement, og skolens abonnement vil derfor automatisk blive fornyet til næste skoleår.

Hvis skolen ikke ønsker at forny sit abonnement, skal der sendes en opsigelse pr. mail til netwerk@ventilen.dk, hvori man meddeler opsigelsen af abonnementet. Dette skal ske inden henholdsvis juni for gymnasial og december for EUD.

Brug af materiale

Lærernes deltagelse på Netwerks heldagsseminar giver dem ret til at anvende Netwerks metoder og materialer.

Undervisningsmaterialerne og metoderne må kun anvendes af lærere, der har deltaget på Netwerks heldagsseminar samme år eller tidligere. Ved ophør af abonnementet ophører retten til at bruge materialet, og lærernes login til hjemmesiden lukkes.

Lærere, der har deltaget på Netwerks heldagsseminar, får tilsendt et login til www.projektnetwerk.dk umiddelbart før seminaret. Dette login er privat og må ikke anvendes af andre lærere. Deltager læreren ikke på et fuldt seminar, lukkes deres login, og de har ikke ret til at bruge Netwerks materialer.

Køb af seminar på egen skole

Netwerk tilbyder at afholde både heldagsseminarer og opfølgningsseminarer på skolen. Der aftales en samlet pris for seminaret afhængig af oplyst deltagerantal. Aktuelle priser findes på www.projektnetwerk.dk. Overstiges det aftalte maksimale deltagerantal, faktureres der med den takst, der svare til det faktiske deltagerantal.

En booking af seminar på egen skole kan afbestilles med en måneds varsel, derefter faktureres der for administration og forberedelsestimer op til halvdelen af den samlede pris.

Skolen er ansvarlig for at stille egnede lokaler samt teknisk udstyr til rådighed for seminaret.

Køb af pladser på Netwerks åbne heldagsseminarer

Booking af en plads på Netwerks heldagsseminar giver ret til deltagelse på seminar. En booking kan fortrydes frem til 14 dage før datoen for seminaret, derefter er den bindende og der faktureres for pladsen. Bliver en tilmeldt lærer forhindret, er der mulighed for, at en kollega overtager pladsen.

Der faktureres for deltagelse senest to måneder efter, at seminaret er afholdt.

Skolen er selv ansvarlig for, at Netwerk får navne og mailadresser på de lærere, der skal deltage på seminar og have adgang til undervisningsmaterialet. Disse oplyses i forbindelse med booking af plads på seminar eller sendes til netwerk@ventilen.dk

Aflysning

Netwerk forbeholder sig ret til at aflyse et seminar. Dette kan ske ved:

  • Færre end 7 tilmeldte deltagere
  • Sygdom hos seminarundervisere

Der faktureres naturligvis ikke for pladser på et aflyst seminar. Vi forsøger altid at finde en alternativ dato for et aflyst seminar.

Ændring af Handelsbetingelser

Ventilen Danmark forbeholder sig ret til at ændre handelsbetingelserne, hvis det skønnes nødvendigt. Ved ændringer bliver alle eksisterende kunder informeret og har mulighed for at gøre indsigelser, inden ændringerne træder i kraft.