Fordi social trivsel og faglig formåen hænger sammen

Bliv en del af Netwerk
Som Netwerksskole bliver I en del af en række ungdomsuddannelser, der sætter fokus på fællesskaber og god klassetrivsel. I køber et samlet program, som er gennemprøvet og evalueret.

Netwerk giver jer en samlet ramme for jeres arbejde med elevtrivsel. På den måde styrker I både det sociale og det faglige miljø på skolen.

Det får I:

  • Et heldagsseminar, der klæder lærerne på til at arbejde med Netwerks metoder og materialer.
  • Lærervejledninger, og som giver en grundig indføring i emner som fællesskab, ensomhed og klassekultur.
  • Et komplet lektionsforløb med undervisningsmateriale, forskellige øvelser og oplæg, der styrker klassekulturen og forebygger ensomhed.
  • Et opfølgningsseminar for lærerne med mulighed for erfaringsudveksling.
  • En inspirationsside med fællesskabende aktiviteter til brug gennem hele uddannelsen.
  • Mulighed for sparring med Netwerks projektleder.

”Den vigtigste pointe, jeg tager med mig fra Netwerk er, at jeg skal fortælle de andre, hvis jeg har det svært.”
Elev, Netwerk

Tilmeld din skole

Tal om Netwerk

  • Mere end 80 % af de gymnasiale elever vil anbefale, at deres skole fortsætter med Netwerk.
  • Ca. 75 % af lærerne er enige eller meget enige i, at Netwerks lektioner er relevante for deres klasser.

Netwerks fire elementer

Netwerk består af fire elementer, som hver især understøtter og supplerer hinanden.

Lektionsforløb

Et tilrettelagt undervisningsforløb inkl. en lektionsplan og undervisningsmateriale. Forløbet arbejder med at skabe og sikre god klassekultur og et stærkt fællesskab. Lektionerne retter sig mod hele klassens trivsel fremfor udelukkende at støtte enkelte elever.

Makkerskaber

Makkerskaber giver eleverne en tryg base, som kan være en hjælp i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Makkerskaber dannes i klassen på forhånd, så alle elever fra første skoledag bliver knyttet til en af deres klassekammerater.

Fællesskabende aktiviteter

Fællesskabende aktiviteter er øvelser, der styrker fællesskabsfølelsen og giver en gensidig anerkendelse blandt eleverne. Øvelserne giver eleverne mulighed for at lære hinanden at kende, og de minder eleverne om, at fællesskabet må løftes i samlet flok.

Støtte til elever, der føler sig ensomme

Som lærer bliver du klædt på til at spotte elever, der mistrives. Du får samtidig nogle konkrete redskaber, som du kan bruge til at støtte elever, du er bekymret for.

Klassetrivsel og fællesskab

Siden 2012 har Netwerk klædt lærere og elever på til at skabe stærke klassefællesskaber. Stærke fællesskaber er nemlig noget af det mest effektive til at forebygge ensomhed.  På ungdomsuddannelserne siger 6-9 % af eleverne, at de føler sig ensomme tit eller hver dag.

Hvis man ikke reagerer på ensomhedsfølelsen, kan den have store konsekvenser for både krop og psyke. Vi mennesker er nemlig sociale væsner, og sociale relationer har en særlig stor betydning i ungdomsårene, hvor etableringen af nye venskaber, relationer og fællesskaber danner ramme for skabelsen af ens egen identitet.

Social og faglig trivsel går hånd i hånd, og ensomhed kan påvirke elevernes koncentration, udvikling og evne til at modtage undervisning. Samtidig ved vi, at andelen af ensomme er stor blandt unge, der falder fra deres uddannelse.

Med Netwerk hjælper vi ungdomsuddannelser med at skabe rammer, der forebygger ensomhed og social mistrivsel. Samtidig giver vi redskaber, der støtter de elever, der længe har følt sig ensomme, til at tage det første skridt ud af ensomheden.

Få et sprog for ensomhed og mistrivsel

En stor del af Netwerk handler om at give lærere og elever viden om forskellige former for mistrivsel. Det skærper de unges fokus på hinanden, og er med til at gøre det lettere at tale om det, der kan være svært. Med et skærpet fokus kan de unge træde til, hvis de opdager, at deres klassekammerater har brug for hjælp.

”Alle får noget ud af Netwerk. Det er ikke kun de ensomme. Det giver en bedre stemning, bedre trivsel og et bedre læringsmiljø. Energien bliver brugt på det faglige”
Lærer, Netwerk

Ensomhed er på den ene side utroligt velkendt, og på den anden side meget tabubelagt. Vi oplever formentlig alle at være ensomme på et tidspunkt i vores liv, men i forskellig grad. Det er den langvarrige ensomhed, der kan være svært at italesætte.

Når vi taler om ensomhed som en normal følelse, gør vi elever og lærere bevidste om, at der kan være andre end en selv, som har oplevet at have det svært. Det er med til at fjerne den følelse af skam, som man kan sidde med, når man føler sig ensom.