Log ind

Glemt adgangskoden?

Om Netwerk

Fordi social trivsel og faglig formåen hænger sammen

Netwerk handler om at skabe god klassekultur og stærke fællesskaber og udbrede viden om ensomhed til unge på ungdomsuddannelser. Med Netwerk er målet at støtte eleverne på ungdomsuddannelser i at skabe en klassekultur, hvor alle føler sig trygge og velkomne. Og samtidig give både elever og lærere redskaber til at se og hjælpe dem, der i perioder har det svært.

Netwerk består af fire elementer:

 •  Et lektionsforløb, som indeholder seks lektioner, der skal afvikles over 14-20 uger.
 •  Makkerskaber, som udgør mindre grupper på holdet, hvor alle elever allerede fra første dag bliver knyttet til en af deres holdkammerater.
 • Fællesskabende aktiviteter, som er teambuilding-aktiviteter, der giver eleverne mulighed for at lære hinanden bedre at kende, og som er med til at styrke holdets fællesskab.
 •  Støtte til elever, der føler sig ensomme, hvor lærerne klædes på til at se de elever, der mistrives, og tage kontakt til de elever, de er bekymrede for.

Netwerk er unik. Ingen har før lavet en samlet pakke, der sætter fokus på trivsel for alle elever, samtidig med at den forebygger ensomhed og giver lærerne redskaber til at støtte ensomme unge.

 

Som deltager i Netwerk får din skole blandt andet:

 • Et heldagsseminar, hvor lærerne bliver klædt på til at arbejde med Netwerks metoder.
 • Trykte lærervejledninger til alle deltagere med en grundig indføring i emner som fællesskab, ensomhed og klassekultur, samt en gennemgang af Netwerks fire elementer.
 • Undervisningsmateriale der skal anvendes til Netwerks lektionsforløb med øvelser og oplæg, der styrker klassekulturen og forebygger ensomhed. 
 • Opfølgningsseminar for lærerne med mulighed for erfaringsudveksling.
 • En inspirationsside med fællesskabende aktiviteter til brug gennem hele uddannelsen, med idéer til, hvordan klassen styrker sit fællesskab.

Læs mere om hvordan I deltager i Netwerk
 

Netwerk er baseret på:

 • Ventilens erfaringer med at hjælpe ensomme unge i mødesteder igennem 20 år. Læs mere om Ventilen her
 • Ventilens erfaringer med at lave forebyggelsesarbejde i gymnasieklasser i Netwerk og projektets forløber ”Netværk ud i livet”. Læs mere her.
 • Ensomhedsforskning om hvad der kendetegner ensomme unge og hvordan de kan hjælpes. Især den amerikanske psykolog og hjerneforsker John Cacioppo og den danske psykolog, Mathias Lasgaards, forskning. Se litteraturhenvisninger her. 
 • Erfaringer fra andre trivselsprojekter på ungdomsuddannelser indsamlet af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM)
 • Anden ungdomsforskning – primært via Center for Ungdomsforskning (CeFU)
 • Løbende undersøgelser og evalueringer. Se her.
   

 

Skoler i Netwerk 2017/2018

 • Gladsaxe Gymnasium
 • JohannesGymnasiet
 • Gammel Hellerup Gymnasium
 • H. C. Ørsted Gymnasiet (Lyngby, Ballerup og Frb. afdeling)
 • Rysensteen Gymnasium
 • Frederikssund Gymnasium
 • Rungsted Gymnasium
 • Falkonergården Gymnasium og HF-Kursus
 • Sorø Akademis Skole
 • EUC Sjælland (Køge afdeling)
 • CELF (Nykøbing afdeling)
 • HTX Roskilde 
 • Vordingborg Gymnasium og HF
 • Maribo Gymnasium
 • Selandia - CEU
 • Slotshaven Gymnasium
 • IBC, International Business College (Fredericia afdeling)
 • Tietgen Handelsgymnasium
 • Sct. Knuds Gymnasium
 • Rosborg Gymnasium og HF
 • Haderslev Handelsskole
 • Fyns HF-Kursus
 • Nyborg Gymnasium
 • Svendborg Gymnasium og HF
 • Varde Gymnasium
 • Varde Handelsskole og Handelsgymnasium
 • Haderslev Handelsskole
 • Aarhus Akademi
 • Aarhus Tech. 
 • Viborg Handelsgymnasium
 • Grenaa Gymnasium
 • Lemvig Gymnasium
 • Randers HF og VUC
 • Favrskov Gymnasium
 • Skive Gymnasium og HF
 • VID Gymnasier
 • Learnmark Gymnasium
 • Skanderborg-Odder Handelsskole
 • Struer Statsgymnasium
 • Vestjysk Gymnasium Tarm
 • Silkeborg Business College
 • Teknisk Gymnasium Silkeborg
 • Holstebro Handelsgymnasium
 • Bjerringbro Gymnasium
 • Aalborg Handelsgymnasium
 • Mariagerfjord Gymnasium