Fordi social trivsel og faglig formåen hænger sammen

Hvad er Netwerk?

Projekt Netwerk er et program til gymnasier og erhvervsskoler, hvor vi sætter elevernes trivsel i fokus for at nedsætte ensomhed og mentale og sociale udfordringer blandt de unge.
Projekt Netwerk styrker både faglighed og trivsel med stærke fællesskaber og god klassekultur – og vi starter allerede ved elevernes allerførste skoledag. Vi klæder undervisere på med den nødvendige viden og de rigtige værktøjer til at sætte fokus på klassetrivsel.

Bliv en del af Netwerk
Som Netwerksskole bliver I en del af en række ungdomsuddannelser, der sætter fokus på fællesskaber og god klassetrivsel. I køber et samlet program, som er gennemprøvet og evalueret. Netwerk giver en samlet ramme for jeres arbejde med klassefællesskab. På den måde styrker I både det sociale, og det faglige miljø på skolen – “Fællesskab er noget, vi gør for fagligheden”.

Det får I:

  • Et heldagsseminar, der klæder lærerne på til at arbejde med Netwerks metoder og materialer.
  • Lærervejledninger, som giver en grundig indføring i emner som fællesskab, ensomhed og klassekultur.
  • Et komplet lektionsforløb med undervisningsmateriale, forskellige øvelser og oplæg, der styrker klassekulturen, fordrer fællesskab og forebygger ensomhed.
  • Et opfølgningsseminar for lærerne med mulighed for erfaringsudveksling.
  • En inspirationsside med fællesskabende aktiviteter til brug gennem hele uddannelsen.
  • “Nyt fra Netwerk” nyhedsmail, med for eksempel ny forskning på området, mulighed for tilmelding til eventuelle opfølgningseminarer mm.
  • Mulighed for sparring med Netwerks projektleder og konsulenter.

Tilmeld din skole

”Netwerk giver et fælles sprog og konkrete redskaber til at arbejde med klassefællesskabet”
Netwerkslærer

Netwerks fire elementer

Netwerk består af fire elementer, som hver især understøtter og supplerer hinanden.

Lektionsforløb

Et tilrettelagt undervisningsforløb inkl. en lektionsplan og undervisningsmateriale. Forløbet arbejder med at skabe og sikre god klassekultur og et stærkt fællesskab. Lektionerne retter sig mod hele klassens trivsel fremfor udelukkende at støtte enkelte elever.

Makkerskaber

Makkerskaber giver eleverne en tryg base, som kan være en hjælp i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Makkerskaber dannes i klassen på forhånd, så alle elever fra første skoledag bliver knyttet til en af deres klassekammerater.

Fællesskabende aktiviteter

Fællesskabende aktiviteter er øvelser, der styrker fællesskabsfølelsen og giver en gensidig anerkendelse blandt eleverne. Øvelserne giver eleverne mulighed for at lære hinanden at kende, og de minder eleverne om, at fællesskabet må løftes i samlet flok.

Støtte til elever, der føler sig ensomme

Som lærer bliver du klædt på til at spotte elever, der mistrives. Du får samtidig nogle konkrete redskaber, som du kan bruge til at støtte elever, du er bekymret for.