Læs om hvad lærerne og eleverne siger om Netwerk

I Netwerk arbejder vi hele tiden med at sikre kvaliteten af vores metoder og materialer. Vi evaluerer årligt både elevernes og lærernes oplevelser med Netwerk, så vi løbende kan justere og tilpasse vores forløb efter skolernes behov. Det er en stor hjælp for os, at både lærere og elever vil give os feedback på deres oplevelser på forløbet gennem evalueringerne. Her kan du læse brugernes oplevelser med Netwerk.

Hvad siger lærerne?

78 % af lærerne enige eller meget enige i, at Netwerks lektioner er relevante for deres klasser. De fleste lærere og elever fremhæver også ’Makkerskaberne’ som et element, de er meget glade for.

Hvad siger eleverne?

Størstedelen af eleverne er positivt indstillede overfor Netwerk, og de fleste svarer, at det bedste ved Netwerk er makkerskaberne. Andre har svaret at det bedste er, at man kommer til at snakke med nye personer, og at fællesskabet bliver bedre.

”En vigtig pointe fra Netwerk var, at jeg skal være opmærksom på, hvis en person i min klasse sidder for sig selv, og ikke ligner en som har det godt i fællesskabet i klassen. Så vil jeg huske på at gå hen og spørge om personen er okay”
Elev i Netwerk

Tilfredshedsundersøgelsen fra 2018 viser, at 90 % af lærerne er enige eller meget enige i, at Netwerks makkerskaber har gjort overgangen til gymnasiet mere tryg for eleverne.

Makkerskaberne har positiv betydning for sammenholdet i klassen 77%
Makkerskaberne har gjort det lettere at lave gruppearbejde. 73%

”Det, der har fungeret særlig godt i Netwerk har været italesættelsen af nødvendigheden af at være der for hinanden”
Lærer i Netwerk

  • 80 % af eleverne vil anbefale, at Netwerk indgår i introperioden for nye elever næste år.
  • 85 % af eleverne vil anbefale, at man fortsat taler om klassekultur og hvordan man kan hjælpe en klassekammerat.
  • 65 % af lærerne er enten enige eller helt enige i, at Netwerk har givet eleverne en god klassekultur
  • 60 % af lærerne er enige eller helt enige i, at Netwerk har givet eleverne en viden om ensomhed, som de kan bruge.

”En vigtig pointe fra Netwerk er, at der skal være plads til alle”
Elev i Netwerk