Plan for håndtering af elever, der mistrives

Når man har en elev, hvis trivsel man er bekymret for, kan det være rigtig rart, at man – inden man hiver fat i eleven – på forhånd har en plan for, hvordan man kan håndtere en eventuel mistrivsel.

Her findes et eksempel på, hvordan sådan en plan kan se ud. Bemærk, at den både indeholder en grov-kategorisering af forskellige mistrivselstyper og en konkret kontaktliste på hvor, man kan få hjælp til at håndtere det. Endelig indeholder eksemplet to meget nyttige links til udgivelser, hvor man kan læse mere om underretninger og tavshedspligt, hvis man er i tvivl.