Ekstra lektion 8: Fællesskaber

Ekstra lektion 8: Fællesskaber

Fællesskabende aktiviteter har til formål at danne et stærkt ’vi’ – en følelse af samhørighed og gensidig anerkendelse i klassen.

Ofte tror elever, at et godt klassefællesskab kommer af sig selv. At der findes gode og dårlige klasser, og at man kan være heldig at komme i en klasse, hvor der er et godt sammenhold. Ofte udvikles gode fællesskaber dog ikke af sig selv – de kræver tid, fokus og ansvar. Det kræver fællesskabelse.

Et godt klassefællesskab forebygger social mistrivsel blandt eleverne og kan forebygge, at mistrivslen udvikler sig til decideret ensomhed.

Et godt klassefællesskab vil også forebygge frafald. Et godt klassefællesskab øger motivationen for at møde op i skole hver dag.

Fællesskabende aktiviteter

Det sociale er hele tiden i bevægelse, og et godt klassefællesskab kræver vedligeholdelse. De fællesskabende aktiviteter er redskaber, som kan bruges til at sætte fokus på fællesskabelse – også efter Netwerks lektionsforløb er afsluttet.

De fællesskabende aktiviteter skal:

  • Give eleverne mulighed for at lære hinanden at kende, så de kan lære at anerkende hinandens forcer og forskelligheder.
  • Minde eleverne om, at det er vigtigt at have fokus på at skabe et godt fællesskab.
  • Minde eleverne om, at det er en fælles opgave at skabe fællesskab.

De fællesskabende aktiviteter kan iværksættes både i og uden for undervisningen. Aktiviteterne til brug i undervisningen er udviklet med inspiration fra workshops om aktiv læring og facilitering (Lindeblad, et konsulenthus, der blandt andet arbejder med teambuilding), samt forskellige Cooperative Learning-strategier. Se mere om dem under fanebladet ‘Fællesskabelse’.

Aktiviteterne uden for undervisningen står eleverne selv for, men de har brug for hjælp til at sætte det i gang.

Lektionens indhold

I denne lektion bliver eleverne introduceret til de fællesskabende aktiviteter, som er nogle teambuilding-øvelser, der skal være med til, at eleverne lærer hinanden bedre at kende og styrker deres holdfællesskab.

Eleverne bliver sat i planlægningsgrupper, og ud fra kalenderen bliver det tydeligt for dem, hvornår deres planlægningsgruppe skal arrangere en aktivitet for resten af holdet. De kan selv finde på en aktivitet eller få idéer fra inspirationsarket.

Det er eleverne, der selv skal arrangere aktiviteterne, men det er vigtigt, at du som lærer støtter op, og hjælper dem igang og minder dem om, at få afholdt aktiviteterne.

 


Ekstra lektion 7: Perfekthedskultur

Perfekthedskultur

Denne lektion er oplagt til brug i 2.g (eller 3. g), hvis der er brug for at genopfriske og arbejde videre med de gode takter fra lektionsforløbet.

Hvor længe kan du holde vejret?

Alt for mange unge går rundt med deres bekymringer alene. De er bange for at vise deres uperfekte sider til andre, for så fremstår de måske som en fiasko. Det kan føles meget ensomt ikke at fortælle andre, hvordan man egentlig har det, og det kan føre til alvorlig mistrivsel. Det er vigtigt, at de unge får luft, for ingen kan holde vejret for evigt.

18% af unge på erhvervsuddannelserne har svært ved at tale med deres venner om svære ting, og det kan føles enormt ensomt. Vi har i samarbejde med Mary Fonden lavet filmet ‘Hvor længe kan du holde vejret?’ I videoen her får helt almindelige gymnasieelever luft for det, de ellers aldrig har fortalt nogen. Filmen illustrerer, hvad perfekthedskulturen gør ved unge – dette tema vendes i undervisningen på baggrund af undervisningsmaterialer, der understøtter elevernes snak om filmen efterfølgende.

 


Ekstra lektion 9: 2.g: Fællesskaber

Ekstra lektion 9: 2.g: Fællesskaber

Fællesskabende aktiviteter har til formål at danne et stærkt ’vi’ – en følelse af samhørighed og gensidig anerkendelse i klassen.

Ofte tror elever, at et godt klassefællesskab kommer af sig selv. At der findes gode og dårlige klasser, og at man kan være heldig at komme i en klasse, hvor der er et godt sammenhold. Ofte udvikles gode fællesskaber dog ikke af sig selv – de kræver tid, fokus og ansvar. Det kræver fællesskabelse.

Et godt klassefællesskab forebygger social mistrivsel blandt eleverne og kan forebygge, at mistrivslen udvikler sig til decideret ensomhed.

Et godt klassefællesskab vil også forebygge frafald. Et godt klassefællesskab øger motivationen for at møde op i skole hver dag.

Fællesskabende aktiviteter

Det sociale er hele tiden i bevægelse, og et godt klassefællesskab kræver vedligeholdelse. De fællesskabende aktiviteter er redskaber, som kan bruges til at sætte fokus på fællesskabelse – også efter Netwerks lektionsforløb er afsluttet.

De fællesskabende aktiviteter skal:

  • Give eleverne mulighed for at lære hinanden at kende, så de kan lære at anerkende hinandens forcer og forskelligheder.
  • Minde eleverne om, at det er vigtigt at have fokus på at skabe et godt fællesskab.
  • Minde eleverne om, at det er en fælles opgave at skabe fællesskab.

De fællesskabende aktiviteter kan iværksættes både i og uden for undervisningen. Aktiviteterne til brug i undervisningen er udviklet med inspiration fra workshops om aktiv læring og facilitering (Lindeblad, et konsulenthus, der blandt andet arbejder med teambuilding), samt forskellige Cooperative Learning-strategier. Se mere om dem under fanebladet ‘Fællesskabelse’.

Aktiviteterne uden for undervisningen står eleverne selv for, men de har brug for hjælp til at sætte det i gang.


Ekstra lektion 8. 2.g: Perfekthedskultur

Perfekthedskultur

Denne lektion er oplagt til brug i 2.g (eller 3. g), hvis der er brug for at genopfriske og arbejde videre med de gode takter fra lektionsforløbet.

Hvor længe kan du holde vejret?

Alt for mange unge går rundt med deres bekymringer alene. De er bange for at vise deres uperfekte sider til andre, for så fremstår de måske som en fiasko. Det kan føles meget ensomt ikke at fortælle andre, hvordan man egentlig har det, og det kan føre til alvorlig mistrivsel. Det er vigtigt, at de unge får luft, for ingen kan holde vejret for evigt.

17% af unge på gymnasierne har svært ved at tale med deres venner om svære ting, og det kan føles enormt ensomt. Vi har i samarbejde med Mary Fonden lavet filmet ‘Hvor længe kan du holde vejret?’ I videoen her får helt almindelige gymnasieelever luft for det, de ellers aldrig har fortalt nogen. Filmen illustrerer, hvad perfekthedskulturen gør ved unge – dette tema vendes i undervisningen på baggrund af undervisningsmaterialer, der understøtter elevernes snak om filmen efterfølgende.


Videoer til elever

Videoer til undervisningen

Her har vi samlet videoer til de forskellige lektioner.

Lektion 3: Viden om ensomhed og mistrivsel

Lektion 4: Handlemuligheder


Community-building

Community-building

*The activities which are especially corona-friendly or which can be easily made so with a little consideration are marked so.

Activities led by teachers

Evaluating class culture

Building professional communities

Energizers

Activities led by students