Samtaleøvelse

[wpum_restrict_logged_in]

Samtaleøvelse

Man skal øve sig, hvis man skal blive god til at tage kontakt til elever, man er bekymret for.

I lærervejledningen kan du læse en kort gennemgang af, hvad du skal være opmærksom på, når du tager den første indledende samtale med en elev. Som et supplement til lærervejledningen, har vi udformet et dokument, der giver dig nogle mere konkrete samtaletekniske redskaber, du kan anvende i samtalen med en elev.

Samtaleteknik

Filmeksempler

Derudover har vi i Netwerk også lavet nogle små film, der viser et eksempel på en samtale mellem en lærer og en elev. Filmene viser, hvordan man kan gribe sådan en samtale an. Nedenfor kan du se alle filmene enkeltvis.

Øvelser fra seminaret

Herunder findes materiale til den samtaleøvelse, der blev anvendt på seminaret, samt arket med forslag til spørgsmål til de forskellige faser i en samtale.

Eksempler på spørgsmål

Cases til samtaleøvelsen, lærerrollerne

Cases til samtaleøvelse, elevrollerne

Film 1-3 samlet

Hvis du er interesseret i at se film 1 til 3 ud i et, har vi her samlet de tre film i én lang visning.

Film 1

Denne film sætter fokus på starten af samtalen. Hvordan får man taget hul på samtalen, og skabt en ramme som eleven kan føle sig tryg i?

Film 3

Denne film sætter fokus på afslutningen af samtalen. Hvordan får man lavet nogle gode aftaler for fremtiden, og afsluttet samtalen på en god måde?

Film 2

Denne film sætter fokus på midten af samtalen. Hvordan får man eleven til at åbne op, så man kan blive klog på, hvordan eleven trives i klassen/på skolen?

Film 4

Denne film viser seks nyttige råd, som er gode at have med, når det handler om samtaler med elever.

[/wpum_restrict_logged_in]


Plan for håndtering af elever, der mistrives

Plan for håndtering af elever, der mistrives

Når man har en elev, hvis trivsel man er bekymret for, kan det være rigtig rart, at man – inden man hiver fat i eleven – på forhånd har en plan for, hvordan man kan håndtere en eventuel mistrivsel.

Her findes et eksempel på, hvordan sådan en plan kan se ud. Bemærk, at den både indeholder en grov-kategorisering af forskellige mistrivselstyper og en konkret kontaktliste på hvor, man kan få hjælp til at håndtere det. Endelig indeholder eksemplet to meget nyttige links til udgivelser, hvor man kan læse mere om underretninger og tavshedspligt, hvis man er i tvivl.