Følgeforskning af Netwerk

I Netwerk værner vi om kvaliteten af vores metoder og materialer samt udbyttet af projektet.  Derfor laver vi også årligt tilfredshedsundersøgelser blandt alle lærere og elever, som er med i Netwerk, så vi løbende har en fornemmelse for lærerne og elevernes oplevelser og erfaringer med Netwerk.

I Netwerks udviklingsperiode har projektet også haft følgeforskning i form af to effektevalueringer foretaget af Mathias Lasgaard, som er lektor ved institut for psykologi ved Syddansk Universitet og seniorforsker ved DEFAKTUM.
Den første effektevaluering blev lavet i 2012 og dernæst i 2014. Evalueringerne er blevet brugt til at udvide og forbedre elementerne i Netwerk.

Desuden foretog analyseinstituttet Wilke i 2014 en kvalitativ analyse af elementet ’Elevstyrede fællesskabende aktiviteter’, samt en række telefoninterviews omkring hvilke barrierer skolerne oplever for at deltage i Netwerk.

Hovedpointer fra følgeforskningen Herunder kan du læse nogle af hovedpointerne fra de særligt positive resultater fra følgeforskningen og analyserne.
  • Netwerk har haft en positiv effekt på elevernes viden om ensomhed og hjælpemuligheder. Dette gælder også deres prosociale adfærd (hjælpsomhed, empati og hensyntagen) samt deres oplevelse af lærer-elev-relationer.
 
  • Projektet har haft en effekt på elevernes overvejelser omkring frafald. Færre af de elever, som har deltaget i Netwerk, har overvejet at stoppe deres gymnasieforløb sammenlignet med elever fra kontrolskolen.
 
  • Hypotesen om, at de stærke elever ikke føler et behov for Netwerk er blevet afkræftet. Alle elever tilkendegav, at Netwerk er relevant. Eleverne er dog bevidste om, at nogle af eleverne har et større behov for Netwerk end andre. Når de skal sætte ord på disse elever, så er det de stille, usikre og generte typer.
 
  • Eleverne efterlyser uopfordret, at de har behov for, at der i højere grad laves noget fælles for hele klassen. Samtidig efterlyser de, at aktiviteterne foregår uden for skoletiden. Dette bekræfter vigtigheden af de elevstyrede fællesskabende aktiviteter, som er ét af Netwerks fire elementer.
  Følgeforskningen og tilfredshedsundersøgelserne har naturligvis også peget på områder, der kan forbedres og udvikles. Eksempelvis er elementet om de fællesskabende aktiviteter blevet indført på baggrund af tilbagemeldingerne. Hvis du er interesseret i at læse mere om følgeforskningen så skriv til netwerk@ventilen.dk