Om de fællesskabende aktiviteter

Om de fællesskabende aktiviteter

Fællesskabende aktiviteter har til formål at danne et stærkt ‘vi’ – en følelse af samhørighed og gensidig anerkendelse i klassen.

De fællesskabende aktiviteter kan iværksættes både i og uden for undervisningen. Aktiviteterne til brug i undervisningen er udviklet med inspiration fra workshops om aktiv læring og facilitering (Lindeblad, et konsulenthus, der blandt andet arbejder med teambuilding), samt forskellige Cooperative Learning-strategier.

Aktiviteterne uden for undervisningen står eleverne selv for, men de har brug for hjælp til at sætte det i gang. Det kan der læses mere om i drejebogen til lektion 6.

Fællesskabende aktiviteter i undervisningen uddybes herunder.

Årshjul for de fællesskabende aktiviteter

For at hjælpe med at skabe et overblik og give inspiration til, hvilke fællesskabende aktiviteter, der er gode at lave hvornår, er der udviklet et årshjul for fællesskabende aktiviteter.

Når du downloader årshjuletet skal du være opmærksom på, at der er to ark i exceldokumentet (nederst) – et ark der indeholder den grafiske version, og et ark der indeholder den forklarende version.

Du har også mulighed for selv at tilføje aktiviteter til århjulet, som er relevante for netop din skole.

Energizers

Små pauser i undervisningen, hvis primære formål er at skabe ny energi til undervisningen, men som samtidig kan sætte fokus på fællesskabet.

Øvelser og aktiviteter, der har et tidsforbrug på 5-10 minutter. Eleverne gennemfører, og du faciliterer.

Udover at give energi bidrager Netwerks energizers også til at:

 • Give eleverne mulighed for at grine sammen.
 • Give eleverne mulighed for at lære hinanden at kende på nye måder.
 • Give lejlighed til at ‘dumme’ sig og turde lave fejl i et uformelt forum.

Guides til energizers

Tjek ind/tjek ud – coronavenlig, onlinevenlig

Enten/eller – coronavenlig, onlinevenlig

Poncho – coronavenlig

Gæt en barndomsdrøm – coronavenlig

Tegn en fælles cykel – coronavenlig, onlinevenlig

Ja-leg – coronavenlig

Fælleshop – coronavenlig, onlinevenlig

Speed-meeting (elevkendskab)

Speed-meeting (fælleskab)

Atomer og molekyler – coronavenlig

Klap i mørke

Ninja-klap – coronavenlig

Dans det ud – online

Find noget… blåt! – online

Tæl til tre – online

Sætning med A,B,C – onlinevenlig

Skab et billede – online

Materiale på engelsk

Speed-meeting (student familiarity)

Speed-meeting (community)

Videoer med energizers

Du kan herunder se to videoer af, hvordan ’Atomer og molekyler’ og ‘Poncho’ foregår:

Fællesskabende faglighed

Faglige værktøjer, hvor fokus er på at forene faglighed og fællesskabelse. Det er værktøjer, der kan anvendes i undervisningen for at inkludere alle elever i det faglige.

De faglige sekvenser kan:

 • Involvere alle elever på en aktiv måde i undervisningen.
 • Vænne eleverne til at lytte til hinanden, reagere på hinanden og bruge hinanden.
 • Åbne elevernes øjne for hinandens forskellige ressourcer.

Guides

Evaluering af klassekultur

Øvelser og aktiviteter som anvendes, når I skal følge op på klassekulturen, og hvor det er muligt at inddrage eleverne i evalueringen af, hvordan det går med den sociale trivsel og klassekulturen.

Formålet er at:

 • Følge op på kulturen og omgangsformerne i klassen
 • Tale om den sociale trivsel i klassen på en aktiv og inddragende måde.
 • Tage klasseidealerne op.

Guides

Elevstyrede aktiviteter

For at give eleverne medansvar, ejerskab og motivation i udviklingen med at skabe deres eget fællesskab indføres nogle elevstyrede aktiviteter. I lektion 6 vil du gennemgå de fællesskabende aktiviteter med eleverne.

Det er i sig selv fællesskabende, når eleverne arrangerer aktiviteter i små grupper, og det kan give en oplevelse af, at det er betydningsfuldt at gøre noget aktivt for fællesskabet.

Aktiviteterne kan have vidt forskellige former og tidsforbrug – det er op til eleverne at beslutte, hvordan de vil bruge dem, men meningen er, at de skal foregå uden for undervisningen, fx i pauserne eller efter skoletid.

De elevstyrede aktiviteter kan:

 • Give eleverne (med)ansvar og ejerskab i vedligeholdelsen af fællesskabet i klassen.
 • Styrke elevernes samarbejdsevner og sammenhold uden for undervisningen.
 • Give eleverne mulighed for selv at komme med ideer og efterfølgende føre dem ud i livet.