Ekstra øvelser

Ekstra øveler

Øvelserne her er fra vores materiale målrettet EUD uddannelser, men kan også fungerer fint med gymnasieelever. Brug den fx i anden g., eller inddrag dem i løbet af foråret, hvor der ikke er flere Netwerkslektioner på programmet.

Quiz om ungdomsliv

Det kan være svært for de unge at opdage, at ungdomslivet også går op og ned for andre. Når der kun lægges successer og perfekthed ud på de sociale medier, kan det være svært at få et realistisk billede af, hvordan ungdomslivet faktisk ser ud. Eleverne quizzer og får på den måde måske sat nogle af deres forestillinger i spil.

Varighed: 20 minutter

 

Hjørne-øvelsen

Når en elev mistrives på et hold, er det vigtigt, at der handles på det. Hvis man ikke trives på sit hold, kan det betyde, at man falder uden for fællesskabet og ender med at droppe sin uddannelse.
Og hvem er det så, der skal handle på det? Det skal eleven selv, men det skal andre elever og skolen i høj grad også. Det skulle eleverne gerne få øjnene op for med denne øvelse.

Varighed: 30 minutter

Lektion om perfekthedskultur

Lektionens formål er at engagere eleverne i en debat om perfekthedskultur, og herigennem igangsætte en fælles refleksion om, hvad perfekthedskulturen betyder for dem selv.

Eleverne skal blandt andet diskutere, om kulturen er med til at skabe stress blandt de unge, når de konstant forsøger at leve op til egne og andres forventninger.

Lektionen er velegnet til alle klassetrin og kan bruges i Dansk, Engelsk, Samfundsfag og Psykologi.

Udgangspunktet for lektionen er filmen ‘Hvor længe kan du holde vejeret?’

Drejebog og film findes her.

Varighed: 45 minutter.


Opfølgningsseminar på egen skole

Opfølgningsseminar for lærere, der bruger Netwerk

Seminaret på egen skole er et tilbud til jer, der gerne vil styrke jeres fælles praksis omkring Netwerk og få mere fælles viden.

Der vil være mulighed for at få sparring fra Netwerks konsulenter samt gå i dybden med trivselstemaer.

Opfølgningsseminaret varer enten to eller fire timer og vil veksle mellem vidensoplæg, erfaringsudveksling blandt deltagerne og øvelser. Ved det lange seminar er der flere øvelser/cases og tid til sparring på konkrete problemstillinger.

 

Kontakt os på tlf. 70 208 308 eller netwerk@ventilen.dk for at booke eller høre mere.

Det er som udgangspunkt ikke muligt at booke os til opfølgningsseminar i maj og i uge 30 og 31 i august.

Vi holder gerne opfølgningsseminarerne for skolens samlede lærergruppe – også dem der ikke har været på Netwerksseminar endnu. 

Pris ved op til 35 deltagere

To timer: 8.000,-
Fire timer: 11.000,-

Pris ved op til 55 deltagere

To timer: 10.000,-
Fire timer: 13.000,-

 Seminaret kan tilpasses jeres skoler og er et supplerende tilbud til grundpakken i Netwerk.

2 gange årligt tilbyder vi de lærere, der har adgang til at undervise i Netwerk, at de kan deltage på et gratis online opfølgningsseminar.

Vælg mellem følgende temaer

  • I dybden med fællesskabende aktiviteter – Fællesskabende aktiviteter er en af hjørnestenene i Netwerk. Lær om noget af teorien bag og få endnu flere øvelser og idéer til aktiviteter.

 

  • Langvarig ensomhed. Hvad gør manglen på social kontakt ved os, hvordan påvirker det en klasse, når en elev står helt udenfor – og ikke mindst hvordan kan I som undervisere hjælpe?

 

  • Præstationspres – Fokus på hvordan karakter- og præstationspres påvirker de unge og få inspiration til at hjælpe dem med at navigere i det.

 

  • Samtaler med elever, der mistrives – hvordan I støtter eleven til at tage de første skridt til at få det bedre. I får både teori og praktiske øvelser i at spørge ind til social trivsel.

 

  • Relationskompetence – Lærer-elevrelationen har stor betydning for elevernes trivsel. Bliv klogere på hvad relationskompetence er og hvordan man handler relationkompetent i mødet med elever, der føler sig ensomme.


Forældreinformation

Her findes information til forældre om Netwerk og ungdomsensomhed. En pdf-fil, som kan printes og lægges ved et velkomstbrev til eleven, eller kan vedhæftes en mail til forældrene.

Forældreinformation om Netwerk


Oplæg for andre lærere

Vi opfordre til at alle lærere på skolen har en overordnet viden om Netwerk. Dette oplæg kan holdes for de lærere, der ikke har væfet på Netwerks seminar. Formålet med oplægget er at orientere andre lærere om Netwerk, da nogle af metoderne griber ind i alle læreres timer.

Oplaeg for kolleger_stx_hhx_htx

Oplaeg for kolleger_hf


5 Tips til Blå Bog

Netwerk har udviklet 5 tips til når eleverne skal skrive deres Blå Bog.

For de fleste elever er den Blå Bog et værdifuldt minde om en god tid. Men for nogle vil bogen stå som en ubehagelig påmindelse om en skoletid præget af pinlige situationer eller manglende sammenhold i klassen. Heldigvis kan eleverne lave nogle simple tiltag, så deres Blå Bog bliver et godt minde for alle.

Vi vil anbefale, at dette dokument bliver omdelt og præsenteret for afgangseleverne. Det kunne fx være som udskrevet dokument, der uddeles i undervisningen eller på skolens intranet.

Hent de fem tips til Blå Bog her.

Som lærer kan du støtte eleverne i processen ved at hjælpe med at nedsætte 'Blå Bog udvalget' og sammensætte de makkerpar der skal skrives i.