Lektion 1B: Fællesskaber I

Lektionen, hvor eleverne første gang præsenteres for fællesskaber og fællesskabelse.

Der findes to typer fællesskaber – de formelle og de uformelle. De uformelle er de fællesskaber, eleverne selv indgår i, mens de formelle fællesskaber er dem, de placeres i, når de starter på ungdomsuddannelsen. Eleverne har behov for hjælp til at indgå i disse formelle fællesskaber, og de skal mindes om, at det handler om det gode kollegaskab, fremfor de gode venskaber, de kender fra de uformelle fællesskaber.

Når eleverne føler sig trygge i deres formelle fællesskaber, trives de, og det får dem til at blive længere i uddannelsen, og derudover får det dem til at præstere bedre fagligt.

Lektionens indhold

I denne anden lektion bliver eleverne introduceret Netwerks fællesskabende aktiviteter, og de bliver mindet om, hvor vigtigt det er, at der er et stærkt fællesskab i klassen, hvor der er plads til at være den man er. Og så bliver eleverne mindet om, at de også skal bakke op om skolens fællesskab,så det er vigtigt, at de deltager i arrangenter på kryds og tværs af årgange og klasser. Efter oplægget om fællesskaber skal eleverne prøve flere fællesskabende aktiviteter.

Hent materialer her

Materials In English