Lektion 2: Arbejdskultur I

Kultur bliver ofte defineret som vaner eller traditioner og er nødvendige for at skabe sammenhæng for os mennesker. Det er vigtigt, at der er noget, ’vi plejer’ og noget ’sådan er det bare’, så man ikke hver dag skal starte forfra i forhold til at gennemskue, hvordan man gør i forhold til andre mennesker.

Arbejdskulturen på et hold består af mange forskellige elementer. I Netwerk ligger fokus på de sociale omgangsformer – holdets uskrevne regler for, hvordan man opfører sig. Uskrevne, fordi de opstår helt af sig selv i mødet mellem eleverne. Derfor er øvelserne til lektion 2 centreret omkring, at de uskrevne regler bliver synlige, så de kan blive genstand for diskussion. Derudover giver øvelserne mulighed for, at eleverne kan komme med deres bidrag til kulturen, hvilket gør det muligt for eleverne at blive klogere på hinanden og få nye perspektiver på noget, de måske tager for givet.

Hvilke øvelser skal du lave?

Alle hold skal lave øvelse 1 ’Speed-meeting’ og øvelse 2 ’Idealer for den gode arbejdskultur’, fordi idealerne skal genanvendes senere i lektion 5 ’Arbejdskultur II’, og fordi alle hold – uanset aldersgruppe og fagretning – har gavn af, at der tages en fælles holdsnak om, hvordan der sikres en god arbejdskultur.

Om du herefter vælger at lave øvelse 3 ’Labyrinten’ eller øvelse 4 ’Citater om arbejdskultur’, er op til dig. Begge øvelser kan bruges til alle aldersgrupper og fagretninger. ’Labyrinten’ kan være god, hvis man er i et værksted, hvor der er god gulvplads, mens ’Citater om arbejdskultur’ kan være god at bruge i et klasselokale, da eleverne får udleveret nogle papirer, de skal arbejde med.