Lektion 3: Ungdomsliv

Ungdomslivet er fyldt med udfordringer. Der skal træffes en masse valg, og unge i dag er langt mere frie til at forme deres eget liv, end for 50 år siden. Til gengæld er forventningerne – deres egne og andres – at de skaber et liv fyldt med succes. Hvis de mislykkes, bebrejder de i høj grad sig selv.

“Glem alt om offermentalitet. Nutidens unge bebrejder sig selv, når de ikke kan håndtere ungdomslivets udfordringer. Selv når de har alle odds imod sig, skyder de sjældent skylden på forældrene eller samfundet, når de får nederlag og knubs. ’Det er mig selv, den er gal med, og nu må jeg også tage mig sammen’, lyder det i stedet fra nutidens unge”

 (Niels Ulrik Sørensen og Jens Christian Nielsen: ”Det er ikke længere samfundets skyld”. Kronik i Information, 9. november 2011).

De unge oplever det i høj grad som et personligt ansvar at vælge fra de mange hylder, men de har ingen chance for at overskue konsekvenserne af deres valg. De unge ved ikke nødvendigvis, at mange af deres valg faktisk påvirkes af noget, de ikke kan styre – fx forældres baggrund eller strukturer i samfundet.

I lektion 3 sættes der derfor fokus på ungdomslivet, hvor eleverne bl.a. gennem en quiz får indblik i forskellige nuancer af ungdomslivet. Samtidig er det vigtigt, at de unge ved, hvor de kan få hjælp, hvis de mistrives, da al forskning viser, at højner man de unges vidensniveau om mulige handle- og hjælpemuligheder, vil de også handle og få hjælp langt hurtigere.

Hvilke øvelser skal du lave?

Alle hold skal lave alle tre øvelser; ’Quiz om ungdomsliv’, ’Film om ensomhed’ og ’Hjørne-øvelsen’. Øvelserne er med til give eleverne et billede af den side af ungdomslivet, der ikke udstilles på sociale medier. Derudover er øvelserne med til at gøre eleverne bevidste om, hvad man selv kan gøre, og hvordan man som holdkammerater kan hjælpe, hvis en elev mistrives.

Når I har lavet ’Hjørne-øvelsen’ skal du udlevere eller uploade arket ’Hvor får man hjælp?’ til eleverne og supplere med oplysninger om, hvor man får hjælp på skolen (fx hos studievejleder, coach, psykolog etc.).

Herunder findes tre korte film (ca. 3 min. varighed pr. film), hvor tre unge fortæller deres historie om ensomhed. Hvis du har tid, kan du vælge at vise én af filmene som en del af lektion 3.

Film om ensomhed

En film, der varer ca. 10 min. og som viser Mathias Lasgaard, ensomhedsforsker, Rillo Rud, sekretariatsleder i Ventilen og to unge fortælle om ensomhed og social mistrivsel. Filmen vises som en del af lektion 3.