Lektion 4: Fællesskaber

Trivsel og fællesskab er forudsætninger for et godt kollegaskab, og det er forudsætningen for, at man præsterer optimalt – på sin skole, i praktikken og på en arbejdsplads. Men fællesskabet opstår sjældent af sig selv. Det kræver tid, fokus og ansvar. Det kræver fællesskabelse. En forudsætning for et godt fællesskab er, at man som holdkammerater rent faktisk kender hinanden.

De aktiviteter, der ryster eleverne sammen og gør dem trygge ved at arbejde sammen på tværs, kaldes typisk teambuilding-aktiviteter. I Netwerk kaldes de ’fællesskabende aktiviteter’ for at tydeliggøre, at de skaber fællesskab blandt eleverne. Der er aktiviteter, man kan bruge i selve undervisningen, og der er aktiviteter, man kan bruge, når der er brug for pauser i undervisningen. Læs inde på hjemmesiden om alle aktiviteter under fanen ’Fællesskabelse’.

Et godt holdfællesskab:

  • forebygger social mistrivsel blandt eleverne og kan forhindre, at mistrivslen udvikler sig til decideret ensomhed.
  • øger motivationen for at møde op i skole hver dag og forebygger frafald.

Som lærer er det vigtigt, at du går foran med et godt eksempel – at du fx selv er en god kollega, og at du viser eleverne, at trivsel og fællesskab også er nødvendigheder for en god arbejdsplads for jer som lærere.

Hvilke øvelser skal du lave?

Alle hold skal lave øvelse 1 ’Beslutningslinjen’, som er særlig velegnet til få eleverne til at interagere på kryds og tværs på en aktiv måde. ’Beslutningslinjen’ fungerer til alle fagretninger og alle aldersgrupper. Efter beslutningslinjen skal du sætte eleverne i gang med at planlægge de elevstyrede fællesskabende aktiviteter.

Hvis du har tid, anbefales det, at du også laver øvelse 2 ’Enten/eller-øvelsen’. Det er en kort og meget simpel øvelse, men mange gange oplever eleverne at finde ud af nye ting om deres holdkammerater gennem denne øvelse, og desuden giver øvelsen ofte anledning til et grin blandt eleverne. ’Enten/eller-øvelsen’ er særligt god til de yngre elever på GF1.