Lektion 5: Arbejdskultur II

Formålet med lektion 5 er at sætte arbejdskultur og fællesskab på dagsordenen igen. Det sociale er hele tiden i bevægelse, og selvom I har talt om arbejdskultur i begyndelsen af skoleåret, er det nødvendigt med kontinuerlige nedslag for at fastholde fokus på arbejdet med kultur og omgangsformer. Lektionen er desuden med til at underbygge skolens signal til eleverne om, at skolen tager arbejdet med det sociale miljø alvorligt.

I Netwerk har vi den antagelse, at det, vi giver opmærksomhed, vokser, og at det derfor ofte giver mening at pege opmærksomheden i retning af det positive, som vi gerne vil have mere af. Det betyder ikke, at du som lærer aldrig skal forholde dig til eventuelle udfordringer eller problemer på holdet. Eleverne har behov for at se, at der også er plads til at arbejde med udfordringer og forbedringer af holdkulturen.

Hvilke øvelser skal du lave?

Alle hold skal lave øvelse 1 ’Hesteskoen’, da den samler op på lektion 2 – Arbejdskultur I. Alle fagretninger og aldersgrupper har brug for, at der igen sættes fokus på arbejdskulturen og fællesskabet på holdet.

Alle hold skal også lave øvelse 2 ’Problem-matrix’. Denne øvelse kræver dog, at man har adgang til et almindeligt klasselokale, da problem-matrixen skal tegnes på en væg eller

tavle, og eleverne skal sidde ved borde. Så det kan kræve lidt mere planlægning, hvis man normalt kun har timer i værkstedet med eleverne.

’Problem-matrix’ kan udlades, hvis du gennem andre øvelser eller redskaber har sat fokus på de udfordringer, der kan være på holdet, og taget hånd om, hvordan udfordringer kan løses i fællesskab på holdet.