Lektion 6: Hvad skal vi på GF2/hovedforløbet

Lektion 6 er den sidste lektion i Lektionshjulet. Her er fokus på, hvad der skal ske med holdet efter de 20 uger, de har været sammen.

Alt efter om eleverne er på GF1 eller GF2, vil det være forskelligt, hvad de skal forholde sig til i forhold til fællesskabet. Mens nogle GF1-elever fortsætter med deres hold på GF2, vil andre GF1-elever komme på et GF2-hold med andre elever – nogle af dem helt udefra og måske noget ældre. GF2-eleverne fortsætter på hovedforløbet, hvor praktikforløbene kan udfordre elevernes fællesskab, idet de ikke ses så ofte.

I denne lektion er fokus på at gøre eleverne bevidste om, hvordan de fremadrettet kan sikre gode fællesskaber, og hvordan de kan bruge deres erfaringer fra de foregående 20 uger til selv at være med til at sørge for, at fællesskabet lykkes på GF2 eller hovedforløbet.

Hvilke øvelser skal du lave?

Alle hold skal lave øvelse 1 ’Fremtidskort’. Vær opmærksom på, at der er to versioner af øvelsen – en til GF1-hold og en til GF2-hold.

Lektionen er placeret i 14.-20. uge efter skolestart, og det er op til dig at beslutte i hvilken af disse uger, det passer bedst at afholde lektionen.

Evalueringer

Vi fra Netwerk vil rigtig gerne vide, hvad du og dine elever har syntes om programmet, så vi ved, hvad der fungerer godt, og hvad der kan forbedres. Vi vil derfor sætte pris på, hvis I i denne sidste lektion vil sætte tid af til en evaluering – den tager ca. 10 minutter at udfylde. Der er både en lærer- og en elevevaluering. Linket finder du her:

Elevevaluering: https://survey.alchemer.com/s3/6585018/Netwerk-sp-rgeskema-EUD-elever-2021-2022

Lærerevaluering: https://survey.alchemer.com/s3/6585020/Netwerk-sp-rgeskema-EUD-l-rere-2021-2022