Velkommen

Fællesskab er noget,

vi gør for fagligheden

Faglighed og fællesskab går hånd i hånd. Med Netwerk sættes der fokus på at forebygge ensomhed, og fremme elevernes fællesskab. 

Læs mere

Netwerk består af:

 • Undervisningsmateriale: Lektionsplaner, film, øvelser og materiale der guider eleverne til at skabe trygge fællesskaber.
 • Makkerskaber, fællesskabende aktiviteter og andre konkrete redskaber til at styrke fællesskabet.
 • Seminarer, der klæder skolens personale på til at håndtere og støtte elever, der har det svært – se her for mere information.

Ved at introducere Netwerk fra dag ét, sikrer I en tryg base, der styrker elevernes fællesskab. Et stærkt socialt sammenhold har en positiv indvirkning på elevernes faglighed og tilknytning til skolen.


For lærere

Med dit personlige login får du adgang til lektionsplaner, fællesskabende aktiviteter og inspirationsmateriale.

Login gymnasielærerLogin EUD-lærer

For elever

Login for at finde inspiration til fællesskabende aktiviteter, viden om ensomhed og hvad du kan gøre.

Er du elev på en gymnasial uddannelse? Klik herEr du elev på en erhvervsuddannelse? Klik her

Tilmeld din skole til Netwerk 2022-2023

78 % af lærerne er enige eller helt enige i, at Netwerks lektioner er relevante for deres klasser.

65 % af lærerne er enten enige eller helt enige i, at Netwerk har givet eleverne en god klassekultur.

80 % af eleverne, vil anbefale at bruge Netwerk til nye elever.

”Vi – både elever og lærere – er meget glade for at være med i Netwerk. Metoderne i Netwerk er ikke ‘rocket science’, men det virker – primært fordi det er ekstremt handlingsorienteret og velafprøvet.”

Anja Jensen, Pædagogisk leder, Favrskov Gymnasium


Om Netwerk

Fordi social trivsel og faglig formåen hænger sammen

Bliv en del af Netwerk
Som Netwerksskole bliver I en del af en række ungdomsuddannelser, der sætter fokus på fællesskaber og god klassetrivsel. I køber et samlet program, som er gennemprøvet og evalueret.

Netwerk giver jer en samlet ramme for jeres arbejde med klassefællesskab. På den måde styrker I både det sociale, og det faglige miljø på skolen – “Fællesskab er noget, vi gør for fagligheden”.

Det får I:

 • Et heldagsseminar, der klæder lærerne på til at arbejde med Netwerks metoder og materialer.
 • Lærervejledninger, som giver en grundig indføring i emner som fællesskab, ensomhed og klassekultur.
 • Et komplet lektionsforløb med undervisningsmateriale, forskellige øvelser og oplæg, der styrker klassekulturen, fordrer fællesskab og forebygger ensomhed.
 • Et opfølgningsseminar for lærerne med mulighed for erfaringsudveksling.
 • En inspirationsside med fællesskabende aktiviteter til brug gennem hele uddannelsen.
 • “Nyt fra Netwerk” nyhedsmail, med for eksempel ny forskning på området, mulighed for tilmelding til eventuelle opfølgningseminarer mm.
 • Mulighed for sparring med Netwerks projektleder og konsulenter.

Tilmeld din skole

”Den vigtigste pointe, jeg tager med mig fra Netwerk er, at jeg skal fortælle de andre, hvis jeg har det svært.”
Elev, Netwerk

Netwerks fire elementer

Netwerk består af fire elementer, som hver især understøtter og supplerer hinanden.

Lektionsforløb

Et tilrettelagt undervisningsforløb inkl. en lektionsplan og undervisningsmateriale. Forløbet arbejder med at skabe og sikre god klassekultur og et stærkt fællesskab. Lektionerne retter sig mod hele klassens trivsel fremfor udelukkende at støtte enkelte elever.

Makkerskaber

Makkerskaber giver eleverne en tryg base, som kan være en hjælp i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Makkerskaber dannes i klassen på forhånd, så alle elever fra første skoledag bliver knyttet til en af deres klassekammerater.

Fællesskabende aktiviteter

Fællesskabende aktiviteter er øvelser, der styrker fællesskabsfølelsen og giver en gensidig anerkendelse blandt eleverne. Øvelserne giver eleverne mulighed for at lære hinanden at kende, og de minder eleverne om, at fællesskabet må løftes i samlet flok.

Støtte til elever, der føler sig ensomme

Som lærer bliver du klædt på til at spotte elever, der mistrives. Du får samtidig nogle konkrete redskaber, som du kan bruge til at støtte elever, du er bekymret for.


Ensomhed

Netwerk forebygger og afhjælper ensomhed

”For unge, der har modet til at opsøge nye venskaber og fællesskaber, kan gymnasiet opleves som et tag-selv-bord af muligheder – både i klassen og i andre sammenhænge. For andre unge, der ikke har samme mod og overskud, vil der i mindre grad være tale om et selvstændigt til-og fravalg af relationer. Disse unge er først og fremmest afhængige af et socialt tilhørsforhold til den klasse, de automatisk indgår i.”

Mathias Lasgaard, Seniorforsker, Cand.psych. DEFACTUM

Hvad er ensomhed?

Ensomhed er den følelse, der opstår, når ens relationer ikke lever op til ens sociale behov. Det er meget forskelligt fra person til person, hvornår ensomheden opstår, men fælles er, at ensomhed er skadelig, når den bliver langvarig.

Unge er den gruppe, hvor flest føler sig ensomme.  Over 20% af unge mellem 16 og 24 år viser tegn på ensomhed (sundhedsprofilen 2021). Det går ud over deres deres trivsel, faglige formåen samt fysiske og psykiske helbred. Når man føler sig langvarigt ensom, fører det nemlig bl.a. til dårlig koncentration, dårlig nattesøvn og negative tanker om sig selv og andre.

Unge er særligt sårbare, fordi ungdommen er en periode fuld af forandringer og overgange. Der sker en masse med både kroppen og sindet. Ens relationer ændrer sig, og så sker der skift i livet som eksempelvis overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Samtidig er unge i dag underlagt et stort præstationspres.

Føler du dig ensom? Eller er du pårørende til en ung, der mistrives?

Få viden og hjælp hos Ventilen Danmark.

Ventilen arbejder for at gøre ungdommen mindre ensom og driver lokale mødesteder i hele Danmark. Derudover driver vi Netwerk og andre formidlings- og forebyggelsesindsatser. Du kan også finde hjælp her, hvor du finder en oversigt over andre organisationer som arbejder med social trivsel.

Besøg Ventilen

Hvorfor fokus på ensomhed i Netwerk?

Netwerk har fokus på at skabe gode, trygge fællesskaber samt at give et sprog for ensomhed. Først når følelsen af ensomhed italesættes og aftabuiseres, kan den identificeres og bekæmpes. Langvarig ensomhed hænger tæt sammen med andre mistrivselsproblematikker, hvorfor det gavner at forebygge og afhjælpe at følelsen bider sig fast.

Netwerk er en forebyggende indsats, hvor I får redskaberne til at skabe et trygt fællesskab. Det er rart for alle, og decideret nødvendigt for nogle. Ved at sætte ind fra begyndelsen af elevernes uddannelse, skaber I et rum for at tale om klassekultur, ensomhed og mistrivsel. Det gør dels at nogle af udfordringer løses inden de udvikler sig til problemer, og dels at i har et fælles sprog at referere tilbage til, hvis der opstår fragmenteringer.


Hvem står bag netwerk?

Netwerk er drevet af Ventilen Danmark - gør ungdommen mindre ensom

Ventilen arbejder på daglig basis arbejde med at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge mennesker. Dette er også et af Netwerks helt overordnede målsætninger. Du kan læse mere om hvordan Netwerk er opbygget her.

Netwerk er startet i 2012 som et samarbejde mellem Ventilen og Mary Fonden med Lauritzen Fonden som finansiel partner. I 2017 overtog Ventilen driften af Netwerk.

Ventilen er en frivillig social ungdomsorganisation, som arbejder med at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge.  På landsplan driver Ventilen mere end 20 lokale tilbud i forskellige byer for unge, der føler sig ensomme. Udover det arbejder organisationen med at skabe viden og debat om ensomhed blandt unge. Du kan læse mere om Ventilens tilbud for unge her.


Kom i gang med Netwerk

Kom i gang med Netwerk og skab social og faglig tryghed

For erhvervsskoler

Vi har tilpasset Netwerk til hverdagen for EUD og EUX. Styrk eleverne i at skabe et fællesskab på holdet i de første 20 uger, og skab rum til at tale om arbejdskultur – både i skole og praktik.

Læs mere om Netwerk til EUD

For gymnasier

Netwerk er udviklet til både STX, HTX, HHX, HF og IB. Gennem det første halve år på uddannelsen skaber Netwerk en tryg ramme, der giver ro i overgangen og resten af skoletiden.

Læs mere om Netwerk til gymnasier

“Vi har nu igennem tre år med stort udbytte haft glæde af Netwerk med makkerskabsgrupper, øvelser etc. på Vibenshus Gymnasium. Det er noget, der virker, og er helt bestemt til stor støtte og gavn for trivslen i vore klasser

Frits Edslev

Lektor på Vibenhus Gymnasium (NEXT – Uddannelse København)

Sådan kommer jeres skole i gang

 1. Kontakt os på netwerk@ventilen.dk
 2. Tegn et abonnement og book et seminar for jeres lærere
 3. Lærere uddannes i Netwerks metoder
 4. Efter seminaret modtager hver lærer et personligt login til undervisningsmaterialet
 5. Eleverne starter, og lærerne gennemfører Netwerks aktiviteter

Kontakt Netwerk

Det får I som skole

 • Et samlet program for at arbejde med forebyggelse af ensomhed og mistrivsel
 • Adgang til materiale i form af øvelser og lektioner, som opdateres løbende
 • Et gennemtestet koncept, der er nemt at implementere
 • Adgang til gratis opfølgningsseminar
 • Nyhedsbreve med artikler og tips til at arbejde med fællesskaber i elevgruppen

Priser

Abonnement:

 • 5.500 kr. årligt
 • 14.000 kr. for tre år – betalt det første år

Seminar:

Afholdes på jeres egen skole eller digitalt. Prisen afhænger af antal deltagere:

 • Op til 15 deltagere: 12.000,-
 • Op til 35 deltagere: 18.000,-
 • Op til 55 deltagere: 24.000,-
 • Op til 70 deltagere: 30.000,-

Får I nye lærere, kan de sendes afsted enkeltvis på åbent digitalt seminar til 1.500 pr. per person.

Læs mere om seminarerne

FAQ

Ofte stillede spørgsmål om Netwerk

Netwerk har sit afsæt i en undersøgelse fra 2009 som viste, at 1-2 elever i hver gymnasieklasse følte sig ensomme. Derfor retter Netwerks tilbud til ungdomsuddannelserne sig hovedsageligt mod at forebygge ensomhed. Grundantagelsen er, at en god klassekultur med stærke fællesskaber kan forebygge ensomhed. Ved at skabe et stærkt klassefællesskab, hvor alle elever trives, giver vi eleverne de bedste muligheder for at lære. Derfor er fællesskab noget, vi gør for fagligheden.

Læs mere om, hvorfor Netwerk har fokus på ensomhed her.

Netwerk er startet i 2012 som et samarbejde mellem Ventilen og Mary Fonden med Lauritzen Fonden som finansiel partner. I 2017 overtog Ventilen driften af Netwerk.

Ventilen er en frivillig social organisation, som arbejder med at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge.  På landsplan driver Ventilen mere end 20 lokale tilbud for unge, der føler sig ensomme. Udover det arbejder organisationen med at skabe viden og debat om ensomhed blandt unge. Du kan læse mere om Ventilens tilbud for unge her.

Både Ventilen og Netwerk samarbejder tæt med ensomhedsforsker Mathias Lasgaard. Han har blandt andet fulgt Netwerk i opstartsfasen for at kvalitetssikre og evaluere Netwerks metoder og undervisningsforløb.

80 % af eleverne vil anbefale, at Netwerk indgår i introperioden for nye elever næste år.

Størstedelen af eleverne er positivt indstillede overfor Netwerk, og de fleste svarer, at det bedste ved Netwerk er makkerskaberne. Andre har svaret, at det bedste er, at man kommer til at snakke med nye personer, og at fællesskabet bliver bedre.

85 % af eleverne vil anbefale, at man fortsat taler om klassekultur og hvordan man kan hjælpe en klassekammerat.

Du kan læse mere om, hvad eleverne synes om Netwerk her.

Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse er et stort skridt i et ungdomsliv. Et skridt, der både byder på gode oplevelser og masser af udfordringer. De fleste unge trives og udvikles i de nye rammer, men for en del unge bliver overgangen for stor, og udfordringerne for mange –  og de risikerer at føle sig ensomme.

Unge vil generelt gerne bakke op om hinanden og hjælpe dem, der har det svært. I overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse grundlægges den nye klassekultur, samtidig med at de unge har travlt med selv at finde deres plads i alt det nye. Her er det en stor hjælp, hvis skolen er med til at slå tonen an til et stærkt og trygt fællesskab for alle i de nye klasser. Det hjælper Netwerks metoder med.

Netwerks metoder sætter fællesskab på dagsordenen på en måde, hvor eleverne får viden om ensomhed, ungdomskultur, trivsel og selv er med til at forme det fællesskab, de ønsker sig. På den måde får de det ejerskab, som er nødvendigt for at skabe en velfungerende klassekultur.

Det skal de, for at vi kan kvalitetssikre brugen af Netwerks metoder og undervisningen for eleverne. Det virker bedre, når alle arbejder i samme retning og har et fælles sprog for, hvad I gør, og hvorfor I gør det. Ved at alle lærere er blevet klædt på til at arbejde med Netwerk på seminaret, er der større grobund for at skabe en fælles kultur hvor fællesskab er i højsæde. Skolen kan sammen blive kulturbærere for det gode fællesskab, hvor der tages ansvar for hinandens sociale velbefindende.

Arbejdet med elevernes sociale trivsel og især arbejdet med at tage hånd om de elever, der føler sig ensomme, kræver viden om mistrivsel og konkrete redskaber at kunne tage fat i.
Når man som lærer tager et svært emne som ungdomsensomhed op, kan det medføre, at eleverne i klassen får behov for at dele deres personlige historier. Det er vigtigt, at man som underviser er klædt på til at håndtere dette. Dette, og meget mere bliver man klædt på til ved seminaret.

Med abonnementet får I:

 • Undervisningsforløb, der indeholder lektionsplan og undervisningsmateriale, der kan tilgås på vores hjemmeside med personligt login.
 • Gratis deltagelse på opfølgningsseminarer, der afholdes løbende hvert år,
 • Gratis sparring med videns- og formidlingskonsulenter fra Ventilen.
 • Opfølgende nyhedsbreve med gode idéer til fællesskabende aktiviteter, ny forskning på området og brugen af vores metoder m.m. Læs mere om abonnement og priser her.

Materialet i Netwerk er udarbejdet på en måde, så det er lige til at gå til. Der ligger f.eks. færdige PowerPoint præsentationer, og øvelser til undervisningsmaterialerne, men som med alt andet undervisningsmateriale kræver det lidt energi at gøre det til ’sit eget’. Det er svært at sige, præcist, hvor mange timer, der bruges på forberedelsen. Nogle af de lærere, der har deltaget i Netwerk, oplyser, at de bruger ca. 1 times forberedelse pr. Netwerk-lektion.

Mathias Lasgaard, lektor ved institut for psykologi ved Syddansk Universitet og seniorforsker ved DEFAKTUM og Mary Fonden har bidraget til at kvalitetssikre Netwerks metoder og undervisningsforløb. I udviklingsperioden har projektet haft følgeforskning fortaget af Mathias Lasgaard. Den første effektevaluering blev lavet i 2012 og dernæst i 2014. Disse evalueringer er begge blevet brugt til at udvide og forbedre elementerne i Netwerk.

Læs mere om følgeforskningen af Netwerk her.

Efter Ventilen overtog driften af Netwerk, evalueres lærernes og elevernes oplevelser fortsat årligt. Tilfredshedsundersøgelserne fra 2018 viser, at både elever og lærere generelt er meget glade for Netwerk. For de gymnasiale elever ser vi, at mere end 80% af alle elever vil anbefale, at deres skole fortsætter med Netwerk. Samtidig er omkring 75% af lærerne enige eller meget enige i, at Netwerks lektioner er relevante for deres klasser. De fleste lærere og elever fremhæver ’Makkerskaberne’ som et element, de er meget glade for.
Du kan læse mere om lærernes og elevernes oplevelser af Netwerk her.

Netwerk er skrædersyet til ungdomsuddannelserne. Vi har et godt afprøvet program til de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. Lektionerne i Netwerk Gymnasial er også oversat til engelsk og kan bruges til internationale klasser.

Brug Netwerk på STX, HTX, HHX, HF, IB, EUD og EUX

Læs mere under abonnement og priser.


Login

Login for lærere og elever

Her kan du logge ind og få adgang til Netwerks materialer enten som lærer eller elev.

Er du elev skal du logge ind med det brugernavn og den kode, som jeres klasse eller hold har fået af jeres Netwerkslærer.
Er du lærer, bruger du det personlige login, som du har fået tilsendt inden du deltog i Netwerkssminar

 

Lost your password?


Netwerk til EUD

Netwerk til EUD og EUX

Vekseluddannelse skaber ekstra incitament for at skabe et godt fællesskab- og en god arbejdskultur allerede på skolens grundforløb.

Hvorfor bruge Netwerk på erhvervsskolen?

 • I får et fælles program for at skabe et fællesskab, fremme sammenholdet og derigennem skabe tilknytning til skolen.
 • Eleverne får rum til refleksion om arbejdskultur – på skole og i praktik.
 • Eleverne får sammenhold og relationer, de kan få glæde af under grundforløbet, men også når de ofte skilles ad på hovedforløbet. Et stærkt klassefællesskab skaber tilknytning, og kan fremme gennemførslen.


Netwerk gjorde den ny og omvæltende hverdag mere tryg og forudsigelig, hvilket var rart.

Elev om Netwerk


Skift i livet indebærer altid en risiko for ensomhed. Erhvervsskolens forløb med skift mellem skole og praktik gør det ekstra vigtigt at have fokus på trivsel og sammenhold, når eleverne er på skolen.

Med Netwerk til EUD kan I gennemføre Netwerk på alle erhvervsuddannelser inklusiv EUX, dog ikke AMU-kurser.

Sådan kommer I i gang!

 1. Kontakt os på netwerk@ventilen.dk
 2. Tegn et abonnement og book et seminar for jeres lærere
 3. Lærere uddannes i Netwerks metoder
 4. Efter seminaret modtager hver lærer et personligt login til undervisningsmaterialet
 5. Der sættes tid af til at gennemføre 6 Netwerkslektioner på grundforløbet
 6. Eleverne starter, og lærerne gennemfører Netwerks aktiviteter

I får alt indhold fra os i en form, der er lige til at gå til, men det kræver også noget af jer som skole.  Netwerk skaber en langsigtet kulturændring, og det kræver bred opbakning fra både lærere og ledelse.

Netwerk er et koncept, der er tiltænkt alle grundforløbsklasser, og vi anbefaler, at hele lærerstaben er med på seminar det første år. Det giver fælles forståelse, sprog og ramme for trivselsarbejdet.


Netwerk er med til at skabe et rigtigt godt sammenhold på holdene.

Lærer om Netwerk

Praktisk og priser

Abonnement:

 • 5.500 kr. årligt
 • 14.000 kr. for tre år – betalt det første år

Seminar:

Afholdes på jeres egen skole eller digitalt. Prisen afhænger af antal deltagere:

 • Op til 15 deltagere: 12.000,-
 • Op til 35 deltagere: 18.000,-
 • Op til 55 deltagere: 24.000,-
 • Op til 70 deltagere: 30.000,-

Nye lærere kan deltage på åbent digitalt seminar til 1.500 pr. per person.

Materiale om Netwerk til print

Lektionshjul-EUD

Om Netwerk til erhvervsskoler

Kontakt os for at høre mere

Har du spørgsmål, eller ønsker du at tilmelde jeres skole til Netwerk? Kontakt os på netwerk@ventilen.dk eller tlf. 70 208 308.

Skriv til Netwerk

Netwerk til gymnasiet

Netwerk til gymnasiet

Det gode klassefællesskab, styrker faglig formåen og forebygger ensomhed.

Hvorfor bruge Netwerk på gymnasiet?

 • I får et fælles program for trivsel og sammenhold i klasserne
 • Eleverne får en styrket klasse- og arbejdskultur
 • Eleverne får en større tryghed i overgangen fra grundskolen


Netwerk gjorde den ny og omvæltende hverdag mere tryg og forudsigelig, hvilket var rart.

Elev om Netwerk


Overgange og skift i livet indebærer altid en risiko for ensomhed. Netwerk skaber tryghed i overgangen mellem grundskole og gymnasium. Det giver ro til at fokusere tid og energi på fagligheden.

Med Netwerk til gymnasial kan I gennemføre Netwerk på alle gymnasiale retninger inklusiv STX, HHX, HTX og 2-årigt HF. Netwerk er ikke velegnet til kurser, der er kortere end 6 måneder.

Sådan kommer I i gang!

 1. Kontakt os på netwerk@ventilen.dk
 2. Tegn et abonnement og book et seminar for jeres lærere
 3. Lærere uddannes i Netwerks metoder
 4. Efter seminaret modtager hver lærer et personligt login til undervisningsmaterialet
 5. Der sættes tid af til at gennemføre 7 Netwerkslektioner i løbet af det første år
 6. Eleverne starter, og lærerne gennemfører Netwerks aktiviteter

I får alt indhold fra os i en form, der er lige til at gå til, men det kræver også noget af jer som skole.  Netwerk skaber en langsigtet kulturændring, og det kræver bred opbakning fra både lærere og ledelse.

Netwerk er et koncept, der er tiltænkt alle klasser på første år, og vi anbefaler, at hele lærerstaben er med på seminar det første år. Det giver fælles forståelse, sprog og ramme for trivselsarbejdet.


Netwerk er med til at skabe et rigtigt godt sammenhold på holdene.

Lærer om Netwerk

Praktisk og priser

Abonnement:

 • 5.500 kr. årligt
 • 14.000 kr. for tre år – betalt det første år

Seminar:

Afholdes på jeres egen skole eller digitalt. Prisen afhænger af antal deltagere:

 • Op til 15 deltagere: 12.000,-
 • Op til 35 deltagere: 18.000,-
 • Op til 55 deltagere: 24.000,-
 • Op til 70 deltagere: 30.000,-

Nye lærere kan deltage på åbent digitalt seminar til 1.500 pr. per person.

Kontakt os for at høre mere

Har du spørgsmål, eller ønsker du at tilmelde jeres skole til Netwerk? Kontakt os på netwerk@ventilen.dk eller tlf. 70 208 308.

Skriv til Netwerk

Smagsprøver

Smagsprøver

Her er et eksempel på noget af det undervisningsmateriale, der er tilgængeligt for skoler i Netwerk.

Hvor længe kan du holde vejret?

Alt for mange unge går rundt med deres bekymringer alene. De er bange for at vise deres uperfekte sider til andre, for så fremstår de måske som en fiasko. Det kan føles meget ensomt ikke at fortælle andre, hvordan man egentlig har det, og det kan føre til alvorlig mistrivsel. Det er vigtigt, at de unge får luft, for ingen kan holde vejret for evigt.

Hver femte ung har svært ved at tale med sine venner om svære ting, og det kan føles enormt ensomt. Vi har i samarbejde med Mary Fonden lavet filmet ‘Hvor længe kan du holde vejret?’ I videoen her får helt almindelige gymnasieelever luft for det, de ellers aldrig har fortalt nogen. Filmen illustrerer, hvad perfekthedskulturen gør ved unge – dette tema vendes i undervisningen på baggrund af undervisningsmaterialer, der understøtter elevernes snak om filmen efterfølgende.