Kontakt

Kontakt Netwerk

Netwerk administreres af Ventilen Danmark. Du kan få fat i os på netwerk@ventilen.dk eller på 70 208 308 i Ventilens telefontid kl. 10-16.

Medarbejdere i Netwerk

Julie Kronberg

Projektleder for Netwerk

Rikke Stefani

Projektkoordinator for Netwerk 


Handelsbetingelser i Netwerk

Handelsbetingelser i Netwerk

Gældende fra 1. juni 2021

Netwerk er et program drevet af Ventilen Danmark. Aftalen indgås derfor mellem den pågældende uddannelsesinstitution og foreningen Ventilen Danmark.

Ventilen Danmark
Ny Kongensgade 9, 3. sal
1572 København K
CVR: 25048091

Køb af abonnement

For alle abonnementer uanset studieretning gælder at der opkræves pr. skoleår fra august til juni. Alle abonnementer faktureres forud i maj/juni måned.

Indtræder en uddannelsesinstitution i Netwerk midt i et skoleår, opkræves der abonnement fra startdatoen til ultimo maj. Opkrævningen sker samtidig med det første års opkrævning.

 

Et abonnement gælder et skoleår fra august til juni, uanset studieretning, med studieretning menes at der er tale om gymnasial retning, EUD og EUX. Abonnementet faktureres forud med forfald primo juni måned.

Det er også muligt at tegne et abonnement for en periode på tre år. Den treårige abonnementsperiode betales forud samlet det første år (primo juni), dvs. for de kommende tre skoleår. Det treårige abonnement følger derudover samme vilkår som det årlige abonnement.

Et abonnement giver uddannelsesinstitutionen ret til:

 • At undervisere, der har været på seminar/webinar i Netwerk kan anvende de undervisningsmaterialer og metoder, der ligger på projektnetwerk.dk i de år, der betales for.
 • At sparre med Ventilen løbende enten pr. telefon eller mail.
 • At tilmelde undervisere til de åbne seminarer, der udbydes. Den til enhver tid gældende pris pr. deltager kan findes på projektnetwerk.dk
 • At tilmelde deltagere på de gratis opfølgnings seminarer.

 

Opsigelse af abonnement

Abonnementet er et fortløbende abonnement, og uddannelsesinstitutionens abonnement vil derfor automatisk blive fornyet til næste skoleår, med forfald primo juni måned. Hvis uddannelsesinstitutionen ikke ønsker at forny sit abonnement, skal der ske skriftlig opsigelse pr. mail til netwerk@ventilen.dk, hvori der meddeles opsigelsen af abonnementet. Opsigelsen skal være Netwerk i hænde senest d. 15 maj indeværende år.

Ventilen forbeholder sig retten til, at opsige aftalen med 3 måneders varsling til udgangen af en abonnementsperiode, eller med øjeblikkelig virkning, hvis aftalen misligholdes fra kundens side.

 

Brug af materiale

Undervisernes deltagelse på Netwerks heldagsseminar giver dem ret til at anvende Netwerks metoder og materialer, herunder materialer som kræver login på www.projektnetwerk.dk.

Undervisningsmaterialerne og metoderne må kun anvendes af undervisere, der har deltaget på Netwerks heldagsseminar samme år eller tidligere. Ved ophør af abonnementet ophører retten til at bruge materialet, og undervisernes login til hjemmesiden lukkes.

Undervisere, der har deltaget på Netwerks seminar, får tilsendt et login til www.projektnetwerk.dk umiddelbart før seminaret. Dette login er personligt og må ikke anvendes af andre undervisere. Deltager underviseren ikke på et fuldt seminar, lukkes deres login, og de har ikke ret til at bruge Netwerks materialer.

Ved misbrug af login forbeholder Netwerk sig retten til at spærre en undervisers login til www.projektnetwerk.dk.

 

Køb af seminar på egen uddannelsesinstitutionen

Netwerk tilbyder at afholde både heldagsseminarer og opfølgningsseminarer på uddannelsesinstitutionen i forbindelse med samtidig køb af en abonnementsaftale på 1 eller 3 år. Der aftales en samlet pris for seminaret afhængig af oplyst deltagerantal. Aktuelle priser findes på www.projektnetwerk.dk. Overstiges det aftalte maksimale deltagerantal, faktureres der med den takst, der svarer til det faktiske deltagerantal.

En booking af seminar/webinar på egen uddannelsesinstitutionen kan afbestilles med en måneds varsel, hvis der afbestilles senere, faktureres der for administration og forberedelsestimer op til halvdelen af den samlede pris.

Uddannelsesinstitutionen er ansvarlig for, at stille egnede lokaler samt teknisk udstyr til rådighed for seminaret. Uddannelsesinstitutionen står ydermere for forplejning.

 

Køb af pladser på Netwerks åbne heldagsseminarer

Booking af en plads på Netwerks åbne heldagsseminar giver ret til deltagelse på seminaret. En booking kan fortrydes frem til 14 dage før datoen for afholdelse af seminaret, derefter er den bindende og der faktureres for pladsen. Bliver en tilmeldt underviser forhindret, er der mulighed for, at en kollega overtager pladsen.

Der faktureres for deltagelse senest to måneder efter, at seminaret er afholdt.

Uddannelsesinstitutionen er selv ansvarlig for, at Netwerk får navne og mailadresser tilknyttet uddannelsesinstitutionen på de undervisere, der skal deltage på et seminar. Uddannelsesinstitutionen har ligeledes selv ansvaret for at give underviserne adgang til det fysiske undervisningsmateriale som fremsendes til uddannelsesinstitutionen. Navne og mailadresser på de deltagende undervisere oplyses i forbindelse med booking af plads på et seminar eller sendes til netwerk@ventilen.dk

Aflysning

Netwerk forbeholder sig ret til at aflyse et seminar/webinar. Dette kan ske ved:

 • Færre end 7 tilmeldte deltagere
 • Sygdom hos Netwerks underviser

Der faktureres naturligvis ikke for pladser på et aflyst seminar. Vi forsøger altid at finde en alternativ dato for et aflyst seminar.

 

Ændring af Handelsbetingelser
Ventilen Danmark forbeholder sig ret til at ændre handelsbetingelserne, hvis det skønnes nødvendigt. Varslingen af ændrede handelsbetingelser orienteres i Netwerks nyhedsbrev Nyt i Netwerk, og træder i kraft i umiddelbar sammenhæng med varslingen.

Alle eksisterende kunder har mulighed for at gøre indsigelser i op til 30 dage efter ændringerne er trådt i kraft. Ved indsigelser mod ændringer i Handelsbetingelser, indgås der dialog om at finde en tilfredsstillende løsning for både kunden og Netwerk. Er dette ikke muligt, kan kunden trække sig fra aftalen.


Skoler der bruger Netwerk

Følgende skoler er en del af Netwerk

Region Syd

 • Duborg-Skolen
 • Fyns HF-Kursus
 • Haderslev Handelsskole
 • IBC, International Business College, Fredericia – Middelfart
 • Odense Katedralskole
 • Rybners Gymnasium
 • Sct. Knuds Gymnasium
 • Svendborg Gymnasium og HF
 • Tietgen Business
 • Tietgen Handelsgymnasium
 • Tønder Gymnasium

Region Nordjylland

 • Mariagerfjord
 • Aalborg Handelsgymnasium

Region Midt

 • College 360
 • Favrskov Gymnasium
 • Grenaa Gymnasium
 • Holstebro Uddannelsescenter, tidl. Holstebro Handelsgymnasium og Holstebro Tekniske Gymnasium
 • Learnmark Gymnasium
 • Lemvig Gymnasium
 • Mercantec, Viborg Handelsgymnasium & Viborg Tekniske Gymnasium
 • Skanderborg Gymnasium
 • Skanderborg – Odder Center for Uddannelse
 • Skive College
 • Skive Gymnasium og HF
 • Struer Statsgymnasium
 • Teknisk Gymnasium Silkeborg
 • Th. Langs HF & VUC
 • Vestjysk Gymnasium Tarm
 • Aarhus Akademi
 • Aarhus Tech

Region Sjælland

 • CELF HTX Nykøbing F
 • EUC Sjælland (Køge)
 • HTX Roskilde
 • Høng Gymnasium
 • Maribo Gymnasium
 • Roskilde Handelsskole
 • Roskilde Tekniske Skole
 • Sorø Akademi
 • Vordingborg Gymnasium og HF
 • ZBC

Region Hovedstaden

 • Aurehøj Gymnasium
 • Borupgaard Gymnasium
 • Diakonissestiftelsen EUD SOSU
 • Europaskolen
 • Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus
 • Frederiksberg Gymnasium
 • Frederikssund Gymnasium
 • Gentofte Gymnasium
 • Gladsaxe Gymnasium
 • H.C. Ørsted Gymnasiet
 • Hvidovre Gymnasium
 • NEXT, Sukkertoppen, Sydkysten og Vibenhus
 • Niels Brock
 • Rungsted Gymnasium
 • Sydkystens Gymnasium (Next)
 • TEC
 • Vibenshus Gymnasium (Next)

Abonnementet på Netwerk følger for erhvervsuddannelser kalenderåret og løber fra december til januar, mens de gymnasiale uddannelser følger skoleåret og løber fra august til juli.

Læs mere om Netwerk abonnement her

Smagsprøver

Smagsprøver

Her er et eksempel på noget af det undervisningsmateriale, der er tilgængeligt for skoler i Netwerk.

Hvor længe kan du holde vejret?

Alt for mange unge går rundt med deres bekymringer alene. De er bange for at vise deres uperfekte sider til andre, for så fremstår de måske som en fiasko. Det kan føles meget ensomt ikke at fortælle andre, hvordan man egentlig har det, og det kan føre til alvorlig mistrivsel. Det er vigtigt, at de unge får luft, for ingen kan holde vejret for evigt.

Hver femte ung har svært ved at tale med sine venner om svære ting, og det kan føles enormt ensomt. Vi har i samarbejde med Mary Fonden lavet filmet ‘Hvor længe kan du holde vejret?’ I videoen her får helt almindelige gymnasieelever luft for det, de ellers aldrig har fortalt nogen. Filmen illustrerer, hvad perfekthedskulturen gør ved unge – dette tema vendes i undervisningen på baggrund af undervisningsmaterialer, der understøtter elevernes snak om filmen efterfølgende.


Netwerk til gymnasiet

Netwerk til gymnasiet

Det gode klassefællesskab styrker faglig formåen og forebygger ensomhed.

Hvorfor bruge Netwerk på gymnasiet?

 • I får et fælles program for trivsel og sammenhold i klasserne
 • Eleverne får en styrket klasse- og arbejdskultur
 • Eleverne får en større tryghed i overgangen fra grundskolen


“Netwerk gjorde den ny og omvæltende hverdag mere tryg og forudsigelig, hvilket var rart.”

Elev om Netwerk


Overgange og skift i livet indebærer altid en risiko for ensomhed. Netwerk skaber tryghed i overgangen mellem grundskole og gymnasium. Det giver ro til at fokusere tid og energi på fagligheden.

Med Netwerk til gymnasiet kan I gennemføre Netwerk på alle gymnasiale retninger inklusiv STX, HHX, HTX og 2-årigt HF. Netwerk er ikke velegnet til kurser, der er kortere end 6 måneder.

Sådan kommer I i gang!

 1. Kontakt os på netwerk@ventilen.dk
 2. Tegn et abonnement og book et seminar for jeres lærere
 3. Lærere uddannes i Netwerks metoder
 4. Efter seminaret modtager hver lærer et personligt login til undervisningsmaterialet
 5. Der sættes tid af til at gennemføre 7 Netwerkslektioner i løbet af det første år
 6. Eleverne starter, og lærerne gennemfører Netwerks aktiviteter

I får alt indhold fra os i en form, der er lige til at gå til, men det kræver også noget af jer som skole.  Netwerk skaber en langsigtet kulturændring, og det kræver bred opbakning fra både lærere og ledelse.

Netwerk er et koncept, der er tiltænkt alle klasser på første år, og vi anbefaler, at hele lærerstaben er med på seminar det første år. Det giver fælles forståelse, sprog og ramme for trivselsarbejdet.


“Netwerk er med til at skabe et rigtigt godt sammenhold på holdene.”

Lærer om Netwerk

Praktisk og priser

Abonnement:

 • 5.500 kr. årligt
 • 14.000 kr. for tre år – betalt det første år

Seminar:

Afholdes på jeres egen skole eller digitalt. Prisen afhænger af antal deltagere:

 • Op til 15 deltagere: 12.000,-
 • Op til 35 deltagere: 18.000,-
 • Op til 55 deltagere: 24.000,-
 • Op til 70 deltagere: 30.000,-

Nye lærere kan deltage på åbent webinar til 1.650 kr. pr. per person.

Kontakt os for at høre mere

Har du spørgsmål, eller ønsker du at tilmelde jeres skole til Netwerk? Kontakt os på netwerk@ventilen.dk eller tlf. 70 208 308.

Skriv til Netwerk

Netwerk til EUD

Netwerk til EUD og EUX

Vekseluddannelse skaber ekstra incitament for at skabe et godt fællesskab- og en god arbejdskultur allerede på skolens grundforløb.

Hvorfor bruge Netwerk på erhvervsskolen?

 • I får et fælles program for at skabe et fællesskab, fremme sammenholdet og derigennem skabe tilknytning til skolen.
 • Eleverne får rum til refleksion om arbejdskultur – på skole og i praktik.
 • Eleverne får sammenhold og relationer, de kan få glæde af under grundforløbet, men også når de ofte skilles ad på hovedforløbet. Et stærkt klassefællesskab skaber tilknytning, og kan fremme gennemførslen.


“Netwerk gjorde den ny og omvæltende hverdag mere tryg og forudsigelig, hvilket var rart.”

Elev om Netwerk


Skift i livet indebærer altid en risiko for ensomhed. Erhvervsskolens forløb med skift mellem skole og praktik gør det ekstra vigtigt at have fokus på trivsel og sammenhold, når eleverne er på skolen.

Med Netwerk til EUD kan I gennemføre Netwerk på alle erhvervsuddannelser inklusiv EUX, dog ikke AMU-kurser.

Sådan kommer I i gang!

 1. Kontakt os på netwerk@ventilen.dk
 2. Tegn et abonnement og book et seminar for jeres lærere
 3. Lærere uddannes i Netwerks metoder
 4. Efter seminaret modtager hver lærer et personligt login til undervisningsmaterialet
 5. Der sættes tid af til at gennemføre 6 Netwerkslektioner på grundforløbet
 6. Eleverne starter, og lærerne gennemfører Netwerks aktiviteter

I får alt indhold fra os i en form, der er lige til at gå til, men det kræver også noget af jer som skole.  Netwerk skaber en langsigtet kulturændring, og det kræver bred opbakning fra både lærere og ledelse.

Netwerk er et koncept, der er tiltænkt alle grundforløbsklasser, og vi anbefaler, at hele lærerstaben er med på seminar det første år. Det giver fælles forståelse, sprog og ramme for trivselsarbejdet.


“Netwerk er med til at skabe et rigtigt godt sammenhold på holdene.”

Lærer om Netwerk

Praktisk og priser

Abonnement:

 • 5.500 kr. årligt
 • 14.000 kr. for tre år – betalt det første år

Seminar:

Afholdes på jeres egen skole eller digitalt. Prisen afhænger af antal deltagere:

 • Op til 15 deltagere: 12.000,-
 • Op til 35 deltagere: 18.000,-
 • Op til 55 deltagere: 24.000,-
 • Op til 70 deltagere: 30.000,-

Nye lærere kan deltage på åbent digitalt seminar til 1.650 pr. per person.

Materiale om Netwerk til print

Lektionshjul-EUD

Om Netwerk til erhvervsskoler

Kontakt os for at høre mere

Har du spørgsmål, eller ønsker du at tilmelde jeres skole til Netwerk? Kontakt os på netwerk@ventilen.dk eller tlf. 70 208 308.

Skriv til Netwerk

Login

Login for lærere og elever

Her kan du logge ind og få adgang til Netwerks materialer enten som lærer eller elev.

Er du elev skal du logge ind med det brugernavn og den kode, som jeres klasse eller hold har fået af jeres Netwerkslærer.
Er du lærer, bruger du det personlige login, som du har fået tilsendt inden du deltog i Netwerkssminar

 

Lost your password?


FAQ

Ofte stillede spørgsmål om Netwerk

Grundantagelsen er, at en god klassekultur med stærke fællesskaber kan forebygge ensomhed. Ved at skabe et stærkt klassefællesskab, hvor alle elever trives, giver vi eleverne de bedste muligheder for at lære. Derfor er fællesskab noget, vi gør for fagligheden. Der er ca. 6 elever i hver gymnasieklasse der føler sig ensomme. Derfor retter Netwerks tilbud til ungdomsuddannelserne sig hovedsageligt mod at forebygge ensomhed.

Læs mere om, hvorfor Netwerk har fokus på ensomhed her.

Netwerk er startet i 2012 som et samarbejde mellem Ventilen og Mary Fonden med Lauritzen Fonden som finansiel partner. I 2017 overtog Ventilen driften af Netwerk.

Ventilen er en frivillig social organisation, som arbejder med at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge.  På landsplan driver Ventilen mere end 20 lokale tilbud for unge, der føler sig ensomme. Udover det arbejder organisationen med at skabe viden og debat om ensomhed blandt unge. Du kan læse mere om Ventilens tilbud for unge her.

Både Ventilen og Netwerk samarbejder tæt med ensomhedsforsker Mathias Lasgaard. Han har blandt andet fulgt Netwerk i opstartsfasen for at kvalitetssikre og evaluere Netwerks metoder og undervisningsforløb.

80 % af eleverne vil anbefale, at Netwerk indgår i introperioden for nye elever næste år.

Størstedelen af eleverne er positivt indstillede overfor Netwerk, og de fleste svarer, at det bedste ved Netwerk er makkerskaberne. Andre har svaret, at det bedste er, at man kommer til at snakke med nye personer, og at fællesskabet bliver bedre.

85 % af eleverne vil anbefale, at man fortsat taler om klassekultur og hvordan man kan hjælpe en klassekammerat.

Du kan læse mere om, hvad eleverne synes om Netwerk her.

Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse er et stort skridt i et ungdomsliv. Et skridt, der både byder på gode oplevelser og masser af udfordringer. De fleste unge trives og udvikles i de nye rammer, men for en del unge bliver overgangen for stor, og udfordringerne for mange –  og de risikerer at føle sig ensomme.

Unge vil generelt gerne bakke op om hinanden og hjælpe dem, der har det svært. I overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse grundlægges den nye klassekultur, samtidig med at de unge har travlt med selv at finde deres plads i alt det nye. Her er det en stor hjælp, hvis skolen er med til at slå tonen an til et stærkt og trygt fællesskab for alle i de nye klasser. Det hjælper Netwerks metoder med.

Netwerks metoder sætter fællesskab på dagsordenen på en måde, hvor eleverne får viden om ensomhed, ungdomskultur, trivsel og selv er med til at forme det fællesskab, de ønsker sig. På den måde får de det ejerskab, som er nødvendigt for at skabe en velfungerende klassekultur.

Det skal de, for at vi kan kvalitetssikre brugen af Netwerks metoder og undervisningen for eleverne. Det virker bedre, når alle arbejder i samme retning og har et fælles sprog for, hvad I gør, og hvorfor I gør det. Ved at alle lærere er blevet klædt på til at arbejde med Netwerk på seminaret, er der større grobund for at skabe en fælles kultur hvor fællesskab er i højsæde. Skolen kan sammen blive kulturbærere for det gode fællesskab, hvor der tages ansvar for hinandens sociale velbefindende.

Arbejdet med elevernes sociale trivsel og især arbejdet med at tage hånd om de elever, der føler sig ensomme, kræver viden om mistrivsel og konkrete redskaber at kunne tage fat i.
Når man som lærer tager et svært emne som ungdomsensomhed op, kan det medføre, at eleverne i klassen får behov for at dele deres personlige historier. Det er vigtigt, at man som underviser er klædt på til at håndtere dette. Dette, og meget mere bliver man klædt på til ved seminaret.

Med abonnementet får I:

 • Undervisningsforløb, der indeholder lektionsplan og undervisningsmateriale, der kan tilgås på vores hjemmeside med personligt login.
 • Gratis deltagelse på opfølgningsseminarer, der afholdes løbende hvert år,
 • Gratis sparring med videns- og formidlingskonsulenter fra Ventilen.
 • Opfølgende nyhedsbreve med gode idéer til fællesskabende aktiviteter, ny forskning på området og brugen af vores metoder m.m. Læs mere om abonnement og priser her.

Materialet i Netwerk er udarbejdet på en måde, så det er lige til at gå til. Der ligger f.eks. færdige PowerPoint præsentationer, og øvelser til undervisningsmaterialerne, men som med alt andet undervisningsmateriale kræver det lidt energi at gøre det til ’sit eget’. Det er svært at sige, præcist, hvor mange timer, der bruges på forberedelsen. Nogle af de lærere, der har deltaget i Netwerk, oplyser, at de bruger ca. 1 times forberedelse pr. Netwerk-lektion.

Mathias Lasgaard, lektor ved institut for psykologi ved Syddansk Universitet og seniorforsker ved DEFAKTUM og Mary Fonden har bidraget til at kvalitetssikre Netwerks metoder og undervisningsforløb. I udviklingsperioden har projektet haft følgeforskning fortaget af Mathias Lasgaard. Den første effektevaluering blev lavet i 2012 og dernæst i 2014. Disse evalueringer er begge blevet brugt til at udvide og forbedre elementerne i Netwerk.

Læs mere om følgeforskningen af Netwerk her.

Efter Ventilen overtog driften af Netwerk, evalueres lærernes og elevernes oplevelser fortsat årligt. Tilfredshedsundersøgelserne fra 2018 viser, at både elever og lærere generelt er meget glade for Netwerk. For de gymnasiale elever ser vi, at mere end 80% af alle elever vil anbefale, at deres skole fortsætter med Netwerk. Samtidig er omkring 75% af lærerne enige eller meget enige i, at Netwerks lektioner er relevante for deres klasser. De fleste lærere og elever fremhæver ’Makkerskaberne’ som et element, de er meget glade for.
Du kan læse mere om lærernes og elevernes oplevelser af Netwerk her.

Netwerk er skrædersyet til ungdomsuddannelserne. Vi har et godt afprøvet program til de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. Lektionerne i Netwerk Gymnasial er også oversat til engelsk og kan bruges til internationale klasser.

Brug Netwerk på STX, HTX, HHX, HF, IB, EUD og EUX

Læs mere under abonnement og priser.


Kom i gang med Netwerk

Kom i gang med Netwerk og skab social og faglig tryghed

For erhvervsskoler

Vi har tilpasset Netwerk til hverdagen for EUD og EUX. Styrk eleverne i at skabe et fællesskab på holdet i de første 20 uger, og skab rum til at tale om arbejdskultur – både i skole og praktik.

Læs mere om Netwerk til EUD

For gymnasier

Netwerk er udviklet til både STX, HTX, HHX, HF og IB. Gennem det første halve år på uddannelsen skaber Netwerk en tryg ramme, der giver ro i overgangen og resten af skoletiden.

Læs mere om Netwerk til gymnasier

“Vi har nu igennem tre år med stort udbytte haft glæde af Netwerk med makkerskabsgrupper, øvelser etc. på Vibenshus Gymnasium. Det er noget, der virker, og er helt bestemt til stor støtte og gavn for trivslen i vore klasser

Frits Edslev

Lektor på Vibenhus Gymnasium (NEXT – Uddannelse København)

Sådan kommer jeres skole i gang

 1. Kontakt os på netwerk@ventilen.dk
 2. Tegn et abonnement og book et seminar for jeres lærere
 3. Lærere uddannes i Netwerks metoder
 4. Efter seminaret modtager hver lærer et personligt login til undervisningsmaterialet
 5. Eleverne starter, og lærerne gennemfører Netwerks aktiviteter

Kontakt Netwerk

Det får I som skole

 • Et samlet program for at arbejde med forebyggelse af ensomhed og mistrivsel
 • Adgang til materiale i form af øvelser og lektioner, som opdateres løbende
 • Et gennemtestet koncept, der er nemt at implementere
 • Adgang til gratis opfølgningsseminar
 • Nyhedsbreve med artikler og tips til at arbejde med fællesskaber i elevgruppen

Priser

Abonnement:

 • 5.500 kr. årligt
 • 14.000 kr. for tre år – betalt det første år

Seminar:

Afholdes på jeres egen skole eller digitalt. Prisen afhænger af antal deltagere:

 • Op til 15 deltagere: 12.000,-
 • Op til 35 deltagere: 18.000,-
 • Op til 55 deltagere: 24.000,-
 • Op til 70 deltagere: 30.000,-

Får I nye lærere, kan de sendes afsted enkeltvis på åbent digitalt seminar til 1.650 kr. pr. per person.

Læs mere om seminarerne

Hvem står bag netwerk?

Netwerk er drevet af Ventilen Danmark - gør ungdommen mindre ensom

Ventilen arbejder på daglig basis arbejde med at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge mennesker. Dette er også et af Netwerks helt overordnede målsætninger. Du kan læse mere om hvordan Netwerk er opbygget her.

Netwerk er startet i 2012 som et samarbejde mellem Ventilen og Mary Fonden med Lauritzen Fonden som finansiel partner. I 2017 overtog Ventilen driften af Netwerk.

Ventilen er en frivillig social ungdomsorganisation, som arbejder med at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge.  På landsplan driver Ventilen mere end 20 lokale tilbud i forskellige byer for unge, der føler sig ensomme. Udover det arbejder organisationen med at skabe viden og debat om ensomhed blandt unge. Du kan læse mere om Ventilens tilbud for unge her.