Login

Login for lærere og elever

Her kan du logge ind og få adgang til Netwerks materialer enten som lærer eller elev.

Er du elev skal du logge ind med det brugernavn og den kode, som jeres klasse eller hold har fået af jeres Netwerkslærer.
Er du lærer, bruger du det personlige login, som du har fået tilsendt inden du deltog i Netwerkssminar

 

Lost your password?


Netwerk til EUD

Netwerk til EUD og EUX

Vekseluddannelse skaber ekstra incitament for at skabe et godt fællesskab- og en god arbejdskultur allerede på skolens grundforløb.

Hvorfor bruge Netwerk på erhvervsskolen?

 • I får et fælles program for at skabe et fællesskab, fremme sammenholdet og derigennem skabe tilknytning til skolen.
 • Eleverne får rum til refleksion om arbejdskultur – på skole og i praktik.
 • Eleverne får sammenhold og relationer, de kan få glæde af under grundforløbet, men også når de ofte skilles ad på hovedforløbet. Et stærkt klassefællesskab skaber tilknytning, og kan fremme gennemførslen.


Netwerk gjorde den ny og omvæltende hverdag mere tryg og forudsigelig, hvilket var rart.

Elev om Netwerk


Skift i livet indebærer altid en risiko for ensomhed. Erhvervsskolens forløb med skift mellem skole og praktik gør det ekstra vigtigt at have fokus på trivsel og sammenhold, når eleverne er på skolen.

Med Netwerk til EUD kan I gennemføre Netwerk på alle erhvervsuddannelser inklusiv EUX, dog ikke AMU-kurser.

Sådan kommer I i gang!

 1. Kontakt os på netwerk@ventilen.dk
 2. Tegn et abonnement og book et seminar for jeres lærere
 3. Lærere uddannes i Netwerks metoder
 4. Efter seminaret modtager hver lærer et personligt login til undervisningsmaterialet
 5. Der sættes tid af til at gennemføre 6 Netwerkslektioner på grundforløbet
 6. Eleverne starter, og lærerne gennemfører Netwerks aktiviteter

I får alt indhold fra os i en form, der er lige til at gå til, men det kræver også noget af jer som skole.  Netwerk skaber en langsigtet kulturændring, og det kræver bred opbakning fra både lærere og ledelse.

Netwerk er et koncept, der er tiltænkt alle grundforløbsklasser, og vi anbefaler, at hele lærerstaben er med på seminar det første år. Det giver fælles forståelse, sprog og ramme for trivselsarbejdet.


Netwerk er med til at skabe et rigtigt godt sammenhold på holdene.

Lærer om Netwerk

Praktisk og priser

Abonnement:

 • 5.500 kr. årligt
 • 14.000 kr. for tre år – betalt det første år

Seminar:

Afholdes på jeres egen skole eller digitalt. Prisen afhænger af antal deltagere:

 • Op til 15 deltagere: 12.000,-
 • Op til 35 deltagere: 18.000,-
 • Op til 55 deltagere: 24.000,-
 • Op til 70 deltagere: 30.000,-

Nye lærere kan deltage på åbent digitalt seminar til 1.500 pr. per person.

Materiale om Netwerk til print

Lektionshjul-EUD

Om Netwerk til erhvervsskoler

Kontakt os for at høre mere

Har du spørgsmål, eller ønsker du at tilmelde jeres skole til Netwerk? Kontakt os på netwerk@ventilen.dk eller tlf. 70 208 308.

Skriv til Netwerk

Netwerk til gymnasiet

Netwerk til gymnasiet

Det gode klassefællesskab, styrker faglig formåen og forebygger ensomhed.

Hvorfor bruge Netwerk på gymnasiet?

 • I får et fælles program for trivsel og sammenhold i klasserne
 • Eleverne får en styrket klasse- og arbejdskultur
 • Eleverne får en større tryghed i overgangen fra grundskolen


Netwerk gjorde den ny og omvæltende hverdag mere tryg og forudsigelig, hvilket var rart.

Elev om Netwerk


Overgange og skift i livet indebærer altid en risiko for ensomhed. Netwerk skaber tryghed i overgangen mellem grundskole og gymnasium. Det giver ro til at fokusere tid og energi på fagligheden.

Med Netwerk til gymnasial kan I gennemføre Netwerk på alle gymnasiale retninger inklusiv STX, HHX, HTX og 2-årigt HF. Netwerk er ikke velegnet til kurser, der er kortere end 6 måneder.

Sådan kommer I i gang!

 1. Kontakt os på netwerk@ventilen.dk
 2. Tegn et abonnement og book et seminar for jeres lærere
 3. Lærere uddannes i Netwerks metoder
 4. Efter seminaret modtager hver lærer et personligt login til undervisningsmaterialet
 5. Der sættes tid af til at gennemføre 7 Netwerkslektioner i løbet af det første år
 6. Eleverne starter, og lærerne gennemfører Netwerks aktiviteter

I får alt indhold fra os i en form, der er lige til at gå til, men det kræver også noget af jer som skole.  Netwerk skaber en langsigtet kulturændring, og det kræver bred opbakning fra både lærere og ledelse.

Netwerk er et koncept, der er tiltænkt alle klasser på første år, og vi anbefaler, at hele lærerstaben er med på seminar det første år. Det giver fælles forståelse, sprog og ramme for trivselsarbejdet.


Netwerk er med til at skabe et rigtigt godt sammenhold på holdene.

Lærer om Netwerk

Praktisk og priser

Abonnement:

 • 5.500 kr. årligt
 • 14.000 kr. for tre år – betalt det første år

Seminar:

Afholdes på jeres egen skole eller digitalt. Prisen afhænger af antal deltagere:

 • Op til 15 deltagere: 12.000,-
 • Op til 35 deltagere: 18.000,-
 • Op til 55 deltagere: 24.000,-
 • Op til 70 deltagere: 30.000,-

Nye lærere kan deltage på åbent webinar til 1.695 kr. pr. per person.

Kontakt os for at høre mere

Har du spørgsmål, eller ønsker du at tilmelde jeres skole til Netwerk? Kontakt os på netwerk@ventilen.dk eller tlf. 70 208 308.

Skriv til Netwerk

Smagsprøver

Smagsprøver

Her er et eksempel på noget af det undervisningsmateriale, der er tilgængeligt for skoler i Netwerk.

Hvor længe kan du holde vejret?

Alt for mange unge går rundt med deres bekymringer alene. De er bange for at vise deres uperfekte sider til andre, for så fremstår de måske som en fiasko. Det kan føles meget ensomt ikke at fortælle andre, hvordan man egentlig har det, og det kan føre til alvorlig mistrivsel. Det er vigtigt, at de unge får luft, for ingen kan holde vejret for evigt.

Hver femte ung har svært ved at tale med sine venner om svære ting, og det kan føles enormt ensomt. Vi har i samarbejde med Mary Fonden lavet filmet ‘Hvor længe kan du holde vejret?’ I videoen her får helt almindelige gymnasieelever luft for det, de ellers aldrig har fortalt nogen. Filmen illustrerer, hvad perfekthedskulturen gør ved unge – dette tema vendes i undervisningen på baggrund af undervisningsmaterialer, der understøtter elevernes snak om filmen efterfølgende.


Skoler der bruger Netwerk

Følgende skoler er en del af Netwerk

Region Syd

 • Duborg-Skolen
 • Fyns HF-Kursus
 • Haderslev Handelsskole
 • IBC, Fredericia
 • Odense Katedralskole
 • Rybners Gymnasium
 • Sct. Knuds Gymnasium
 • Svendborg Gymnasium og HF
 • Tietgen Business
 • Tietgen Handelsgymnasium
 • Tønder Gymnasium

Region Nordjylland

 • Mariagerfjord
 • Aalborg Handelsgymnasium

Region Midt

 • Favrskov Gymnasium
 • Grenaa Gymnasium
 • Holstebro Handelsgymnasium
 • Holstebro Tekniske Gymnasium
 • Learnmark Gymnasium
 • Lemvig Gymnasium
 • Mercantec, Viborg Handelsgymnasium & Viborg Tekniske Gymnasium
 • Skanderborg Gymnasium
 • Skive College
 • Skive Gymnasium og HF
 • Silkeborg Business College
 • Struer Statsgymnasium
 • Teknisk Gymnasium Silkeborg
 • Th. Langs
 • Vestjysk Gymnasium Tarm
 • Aarhus Akademi
 • Aarhus Tech

Region Sjælland

 • CELF HTX Nykøbing
 • CELF EUD
 • EUC Sjælland (Køge)
 • HTX Roskilde
 • Maribo Gymnasium
 • Roskilde Handelsskole
 • Roskilde Tekniske Skole
 • Sorø Akademi
 • Vordingborg Gymnasium og HF
 • ZBC Slagelse

Region Hovedstaden

 • Aurehøj Gymnasium
 • Borupgaard Gymnasium
 • Diakonissestiftelsen EUD SOSU
 • Europaskolen
 • Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus
 • Frederiksberg Gymnasium
 • Frederikssund Gymnasium
 • Gentofte Gymnasium
 • Gladsaxe Gymnasium
 • H.C. Ørsted Gymnasiet
 • Hvidovre Gymnasium
 • Niels Brock
 • Rungsted Gymnasium
 • Sydkystens Gymnasium (Next)
 • Vibenshus Gymnasium (Next)

Abonnementet på Netwerk følger for erhvervsuddannelser kalenderåret og løber fra december til januar, mens de gymnasiale uddannelser følger skoleåret og løber fra august til juli.

Læs mere om Netwerk abonnement her

Handelsbetingelser i Netwerk

Handelsbetingelser i Netwerk

Gældende fra 1. juni 2021

Netwerk er et program drevet af Ventilen Danmark. Aftalen indgås derfor mellem den pågældende uddannelsesinstitution og foreningen Ventilen Danmark.

Ventilen Danmark
Ny Kongensgade 9, 3. sal
1572 København K
CVR: 25048091

Køb af abonnement

For alle abonnementer uanset studieretning gælder at der opkræves pr. skoleår fra august til juni. Alle abonnementer faktureres forud i maj/juni måned.

Indtræder en uddannelsesinstitution i Netwerk midt i et skoleår, opkræves der abonnement fra startdatoen til ultimo maj. Opkrævningen sker samtidig med det første års opkrævning.

 

Et abonnement gælder et skoleår fra august til juni, uanset studieretning, med studieretning menes at der er tale om gymnasial retning, EUD og EUX. Abonnementet faktureres forud med forfald primo juni måned.

Det er også muligt at tegne et abonnement for en periode på tre år. Den treårige abonnementsperiode betales forud samlet det første år (primo juni), dvs. for de kommende tre skoleår. Det treårige abonnement følger derudover samme vilkår som det årlige abonnement.

Et abonnement giver uddannelsesinstitutionen ret til:

 • At undervisere, der har været på seminar/webinar i Netwerk kan anvende de undervisningsmaterialer og metoder, der ligger på projektnetwerk.dk i de år, der betales for.
 • At sparre med Ventilen løbende enten pr. telefon eller mail.
 • At tilmelde undervisere til de åbne seminarer, der udbydes. Den til enhver tid gældende pris pr. deltager kan findes på projektnetwerk.dk
 • At tilmelde deltagere på de gratis opfølgnings seminarer.

 

Opsigelse af abonnement

Abonnementet er et fortløbende abonnement, og uddannelsesinstitutionens abonnement vil derfor automatisk blive fornyet til næste skoleår, med forfald primo juni måned. Hvis uddannelsesinstitutionen ikke ønsker at forny sit abonnement, skal der ske skriftlig opsigelse pr. mail til netwerk@ventilen.dk, hvori der meddeles opsigelsen af abonnementet. Opsigelsen skal være Netwerk i hænde senest d. 15 maj indeværende år.

Ventilen forbeholder sig retten til, at opsige aftalen med 3 måneders varsling til udgangen af en abonnementsperiode, eller med øjeblikkelig virkning, hvis aftalen misligholdes fra kundens side.

 

Brug af materiale

Undervisernes deltagelse på Netwerks heldagsseminar giver dem ret til at anvende Netwerks metoder og materialer, herunder materialer som kræver login på www.projektnetwerk.dk.

Undervisningsmaterialerne og metoderne må kun anvendes af undervisere, der har deltaget på Netwerks heldagsseminar samme år eller tidligere. Ved ophør af abonnementet ophører retten til at bruge materialet, og undervisernes login til hjemmesiden lukkes.

Undervisere, der har deltaget på Netwerks seminar, får tilsendt et login til www.projektnetwerk.dk umiddelbart før seminaret. Dette login er personligt og må ikke anvendes af andre undervisere. Deltager underviseren ikke på et fuldt seminar, lukkes deres login, og de har ikke ret til at bruge Netwerks materialer.

Ved misbrug af login forbeholder Netwerk sig retten til at spærre en undervisers login til www.projektnetwerk.dk.

 

Køb af seminar på egen uddannelsesinstitutionen

Netwerk tilbyder at afholde både heldagsseminarer og opfølgningsseminarer på uddannelsesinstitutionen i forbindelse med samtidig køb af en abonnementsaftale på 1 eller 3 år. Der aftales en samlet pris for seminaret afhængig af oplyst deltagerantal. Aktuelle priser findes på www.projektnetwerk.dk. Overstiges det aftalte maksimale deltagerantal, faktureres der med den takst, der svarer til det faktiske deltagerantal.

En booking af seminar/webinar på egen uddannelsesinstitutionen kan afbestilles med en måneds varsel, hvis der afbestilles senere, faktureres der for administration og forberedelsestimer op til halvdelen af den samlede pris.

Uddannelsesinstitutionen er ansvarlig for, at stille egnede lokaler samt teknisk udstyr til rådighed for seminaret. Uddannelsesinstitutionen står ydermere for forplejning.

 

Køb af pladser på Netwerks åbne heldagsseminarer

Booking af en plads på Netwerks åbne heldagsseminar giver ret til deltagelse på seminaret. En booking kan fortrydes frem til 14 dage før datoen for afholdelse af seminaret, derefter er den bindende og der faktureres for pladsen. Bliver en tilmeldt underviser forhindret, er der mulighed for, at en kollega overtager pladsen.

Der faktureres for deltagelse senest to måneder efter, at seminaret er afholdt.

Uddannelsesinstitutionen er selv ansvarlig for, at Netwerk får navne og mailadresser tilknyttet uddannelsesinstitutionen på de undervisere, der skal deltage på et seminar. Uddannelsesinstitutionen har ligeledes selv ansvaret for at give underviserne adgang til det fysiske undervisningsmateriale som fremsendes til uddannelsesinstitutionen. Navne og mailadresser på de deltagende undervisere oplyses i forbindelse med booking af plads på et seminar eller sendes til netwerk@ventilen.dk

Aflysning

Netwerk forbeholder sig ret til at aflyse et seminar/webinar. Dette kan ske ved:

 • Færre end 7 tilmeldte deltagere
 • Sygdom hos Netwerks underviser

Der faktureres naturligvis ikke for pladser på et aflyst seminar. Vi forsøger altid at finde en alternativ dato for et aflyst seminar.

 

Ændring af Handelsbetingelser
Ventilen Danmark forbeholder sig ret til at ændre handelsbetingelserne, hvis det skønnes nødvendigt. Varslingen af ændrede handelsbetingelser orienteres i Netwerks nyhedsbrev Nyt i Netwerk, og træder i kraft i umiddelbar sammenhæng med varslingen.

Alle eksisterende kunder har mulighed for at gøre indsigelser i op til 30 dage efter ændringerne er trådt i kraft. Ved indsigelser mod ændringer i Handelsbetingelser, indgås der dialog om at finde en tilfredsstillende løsning for både kunden og Netwerk. Er dette ikke muligt, kan kunden trække sig fra aftalen.


Kontakt

Kontakt Netwerk

Netwerk administreres af Ventilen Danmark. Du kan få fat i os på netwerk@ventilen.dk eller på 70 208 308 i Ventilens telefontid kl. 10-16.

Medarbejdere i Netwerk

Julie Kronberg

Projektleder for Netwerk

Rikke Stefani

Projektkoordinator for Netwerk 


Velkommen

Fællesskab er noget,

vi gør for fagligheden

Faglighed og fællesskab går hånd i hånd. Med Netwerk sættes der fokus på at forebygge ensomhed, og fremme elevernes fællesskab. 

Læs mere

Netwerk består af:

 • Undervisningsmateriale: Lektionsplaner, film, øvelser og materiale der guider eleverne til at skabe trygge fællesskaber.
 • Makkerskaber, fællesskabende aktiviteter og andre konkrete redskaber til at styrke fællesskabet.
 • Seminarer, der klæder skolens personale på til at håndtere og støtte elever, der har det svært – se her for mere information.

Ved at introducere Netwerk fra dag ét, sikrer I en tryg base, der styrker elevernes fællesskab. Et stærkt socialt sammenhold har en positiv indvirkning på elevernes faglighed og tilknytning til skolen.


For lærere

Med dit personlige login får du adgang til lektionsplaner, fællesskabende aktiviteter og inspirationsmateriale.

Login gymnasielærerLogin EUD-lærer

For elever

Login for at finde inspiration til fællesskabende aktiviteter, viden om ensomhed og hvad du kan gøre.

Er du elev på en gymnasial uddannelse? Klik herEr du elev på en erhvervsuddannelse? Klik her

Tilmeld din skole til Netwerk 2022-2023

78 % af lærerne er enige eller helt enige i, at Netwerks lektioner er relevante for deres klasser.

65 % af lærerne er enten enige eller helt enige i, at Netwerk har givet eleverne en god klassekultur.

80 % af eleverne, vil anbefale at bruge Netwerk til nye elever.

”Vi – både elever og lærere – er meget glade for at være med i Netwerk. Metoderne i Netwerk er ikke ‘rocket science’, men det virker – primært fordi det er ekstremt handlingsorienteret og velafprøvet.”

Anja Jensen, Pædagogisk leder, Favrskov Gymnasium


Om Netwerk

Fordi social trivsel og faglig formåen hænger sammen

Bliv en del af Netwerk
Som Netwerksskole bliver I en del af en række ungdomsuddannelser, der sætter fokus på fællesskaber og god klassetrivsel. I køber et samlet program, som er gennemprøvet og evalueret.

Netwerk giver jer en samlet ramme for jeres arbejde med klassefællesskab. På den måde styrker I både det sociale, og det faglige miljø på skolen – “Fællesskab er noget, vi gør for fagligheden”.

Det får I:

 • Et heldagsseminar, der klæder lærerne på til at arbejde med Netwerks metoder og materialer.
 • Lærervejledninger, som giver en grundig indføring i emner som fællesskab, ensomhed og klassekultur.
 • Et komplet lektionsforløb med undervisningsmateriale, forskellige øvelser og oplæg, der styrker klassekulturen, fordrer fællesskab og forebygger ensomhed.
 • Et opfølgningsseminar for lærerne med mulighed for erfaringsudveksling.
 • En inspirationsside med fællesskabende aktiviteter til brug gennem hele uddannelsen.
 • “Nyt fra Netwerk” nyhedsmail, med for eksempel ny forskning på området, mulighed for tilmelding til eventuelle opfølgningseminarer mm.
 • Mulighed for sparring med Netwerks projektleder og konsulenter.

Tilmeld din skole

”Den vigtigste pointe, jeg tager med mig fra Netwerk er, at jeg skal fortælle de andre, hvis jeg har det svært.”
Elev, Netwerk

Netwerks fire elementer

Netwerk består af fire elementer, som hver især understøtter og supplerer hinanden.

Lektionsforløb

Et tilrettelagt undervisningsforløb inkl. en lektionsplan og undervisningsmateriale. Forløbet arbejder med at skabe og sikre god klassekultur og et stærkt fællesskab. Lektionerne retter sig mod hele klassens trivsel fremfor udelukkende at støtte enkelte elever.

Makkerskaber

Makkerskaber giver eleverne en tryg base, som kan være en hjælp i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Makkerskaber dannes i klassen på forhånd, så alle elever fra første skoledag bliver knyttet til en af deres klassekammerater.

Fællesskabende aktiviteter

Fællesskabende aktiviteter er øvelser, der styrker fællesskabsfølelsen og giver en gensidig anerkendelse blandt eleverne. Øvelserne giver eleverne mulighed for at lære hinanden at kende, og de minder eleverne om, at fællesskabet må løftes i samlet flok.

Støtte til elever, der føler sig ensomme

Som lærer bliver du klædt på til at spotte elever, der mistrives. Du får samtidig nogle konkrete redskaber, som du kan bruge til at støtte elever, du er bekymret for.


Ensomhed

Netwerk forebygger og afhjælper ensomhed

”For unge, der har modet til at opsøge nye venskaber og fællesskaber, kan gymnasiet opleves som et tag-selv-bord af muligheder – både i klassen og i andre sammenhænge. For andre unge, der ikke har samme mod og overskud, vil der i mindre grad være tale om et selvstændigt til-og fravalg af relationer. Disse unge er først og fremmest afhængige af et socialt tilhørsforhold til den klasse, de automatisk indgår i.”

Mathias Lasgaard, Seniorforsker, Cand.psych. DEFACTUM

Hvad er ensomhed?

Ensomhed er den følelse, der opstår, når ens relationer ikke lever op til ens sociale behov. Det er meget forskelligt fra person til person, hvornår ensomheden opstår, men fælles er, at ensomhed er skadelig, når den bliver langvarig.

Unge er den gruppe, hvor flest føler sig ensomme.  Over 20% af unge mellem 16 og 24 år viser tegn på ensomhed (sundhedsprofilen 2021). Det går ud over deres deres trivsel, faglige formåen samt fysiske og psykiske helbred. Når man føler sig langvarigt ensom, fører det nemlig bl.a. til dårlig koncentration, dårlig nattesøvn og negative tanker om sig selv og andre.

Unge er særligt sårbare, fordi ungdommen er en periode fuld af forandringer og overgange. Der sker en masse med både kroppen og sindet. Ens relationer ændrer sig, og så sker der skift i livet som eksempelvis overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Samtidig er unge i dag underlagt et stort præstationspres.

Føler du dig ensom? Eller er du pårørende til en ung, der mistrives?

Få viden og hjælp hos Ventilen Danmark.

Ventilen arbejder for at gøre ungdommen mindre ensom og driver lokale mødesteder i hele Danmark. Derudover driver vi Netwerk og andre formidlings- og forebyggelsesindsatser. Du kan også finde hjælp her, hvor du finder en oversigt over andre organisationer som arbejder med social trivsel.

Besøg Ventilen

Hvorfor fokus på ensomhed i Netwerk?

Netwerk har fokus på at skabe gode, trygge fællesskaber samt at give et sprog for ensomhed. Først når følelsen af ensomhed italesættes og aftabuiseres, kan den identificeres og bekæmpes. Langvarig ensomhed hænger tæt sammen med andre mistrivselsproblematikker, hvorfor det gavner at forebygge og afhjælpe at følelsen bider sig fast.

Netwerk er en forebyggende indsats, hvor I får redskaberne til at skabe et trygt fællesskab. Det er rart for alle, og decideret nødvendigt for nogle. Ved at sætte ind fra begyndelsen af elevernes uddannelse, skaber I et rum for at tale om klassekultur, ensomhed og mistrivsel. Det gør dels at nogle af udfordringer løses inden de udvikler sig til problemer, og dels at i har et fælles sprog at referere tilbage til, hvis der opstår fragmenteringer.